Arendalsuka 2022: Bakgårdsprat om gutter i krysspress - hva har vi lært om negativ sosial kontroll?

Sist oppdatert: 17. august 2022

Tidspunkt

16. august 2022 10.30-11.20 Legg i kalender

Sted

Bankgården, Arendal

Arrangør

IMDi

Følg arrangementet på Teams

Å bryte seg fri fra negativ sosial kontroll er ikke bare en kamp som jenter med minoritetsbakgrunn tar. Gutter kommer ofte i en dobbeltrolle i møte med tradisjoner og kulturelle krav. Skillet mellom den som utsettes og den som utsetter, er ikke alltid like skarpt. Forventningene hjemmefra og forventninger fra venner og storsamfunn spriker. Skyld, skam og sladder rammer barn, familier og hele miljøer. IMDis minoritetsrådgivere ved videregående skoler rundt om i hele landet er godt kjent med dette.

Psykolog Peder Kjøs er moderator og målet med samtalen denne formiddagen er innsikt og forståelse - ikke debatt. Du får tett-på-historier om ungdom som balansekunstnere. Vi ser på hva som gjør det vanskelig for unge å ta frie valg, men også på utenforskap og diskriminering fra majoritetsbefolkningen.

Vi zoomer primært inn på gutters opplevelser av kontroll og press fra egen familie eller minoritetsmiljø, og spør: Er det noe gutta kan lære av søstre, døtre og mødre som har gått foran i frihetskampen? Hvordan kan brødre og fedre fungere som endringsagenter i eget miljø og hvilke løsninger ser vi på bakkeplan og på samfunnsnivå.

Medvirkende:

  • Libe Rieber-Mohn, direktør, IMDi
  • Peder Kjøs, psykolog
  • Elaf Ali, forfatter. journalist og foreleser
  • Ugbaad Y Hussein, sosionom /student
  • Alan Suntharalingam, produksjonsmedarbeider
  • Jon Horgen Friberg, forsker, Fafo
  • Umar Ashraf, samfunnsdebattant og forfatter
  • Tariq Arshad, TV-personlighet
  • Kadra Yusuf, journalist og forfatter, NRK
  • Marjan Farahmand, minoritetsrådgiver

Les mer om dette arrangementet i programoversikten på Arendalsukas nettsider.

Fant du det du lette etter?