Arendalsuka - Spørretime: Mellom midlertidighet og etablering – ukrainere i Norge

Vi inviterer til spørretime om midlertidig beskyttelse og inkludering av flyktninger fra Ukraina.

Sist oppdatert: 18. august 2023

Tidspunkt

16. august 2023 12.30-13.30 Legg i kalender

Sted

Aleppo stasjon, Arendalsuka

Arrangør

IMDi og UDI

Les mer om dette arrangementet i programoversikten på Arendalsukas nettsider.

Send inn dine spørsmål

Strømmelenke til arrangementet 

Om arrangementet

Et rekordhøyt antall ukrainere har fått midlertidig beskyttelse i Norge. De utgjør nå den tredje største gruppen innvandrere i landet vårt. Vi vet ikke hvor lenge krigen vil vare, men små og store lokalsamfunn tilrettelegger for boliger, norskopplæring og introduksjonsprogram. Barna får plass i skole, barnehage og tilbud om fritidsaktivitet.

Du får innblikk i hvordan berørte ukrainere selv har opplevd møtet med det norske systemet, hvordan de takler usikkerheten mellom midlertidig opphold og eventuell permanent beskyttelse, og hvordan de møter forventningene om å komme raskt i jobb. Direktørene fra direktoratene med ansvar for mottak, integrering og formidling til arbeid svarer og forklarer. Vi tar imot spørsmål til panelet fra salen og fra nett.

Moderator

Kadafi Zaman, journalist, TV 2

Medvirkende

Lisbeth Fransplass Røren, konstituert direktør, IMDi
Frode Forfang, direktør, UDI
Sonja Skinnarland, arbeids- og tjenestedirektør, NAV-direktorat
Oleksandra Deineko, forsker, NIBR/OsloMet
Svitalana Pilat, lærer, Arendal voksenopplæring
Ruslana Kiselova, deltaker i introduksjonsprogram, lege og sykepleier

Kontaktperson

Katarina Heradtstveit, direktør for samfunnskontakt, IMDi, +4798631131, khe@imdi.no

Fant du det du lette etter?