Evaluering av autorisasjonsordningen for tolker

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra IMDi evaluert autorisasjonsordningen for tolker.

Sist oppdatert: 4. mars 2021

Tidspunkt

3. mars 2021 10.00-11.00 Legg i kalender

Sted

Webinar

Arrangør

IMDi

Se opptak av webinaret.

Målgruppen for webinaret er tolker, utdanningsinstitusjoner med tolkeutdanning, offentlige etater og kommuner som bruker tolk eller selv formidler tolketjenester, tolkebyråer og samiske tolkebrukere.

Autorisasjonsordningen for tolker har eksistert i 25 år. Oppfyller ordningen målsettingen om å gi tolkebrukere en garanti for at de får gode og profesjonelle tolketjenester? Og kan ordningen gjøres bedre?

Evalueringen er basert på intervjuer med en rekke personer: Ansatte i utdanningsinstitusjoner, domstoler, Fylkesnemnder, utlendingsforvaltningen, spesialisthelsetjenester, myndigheter, private tolkeformidlere, kommunale tolketjenester og ikke minst flere svært engasjerte tolker.

Rapporten finner at autorisasjonsordningen i hovedtrekk oppnår denne målsettingen – at staten setter sitt «kvalitetsstempel» på tolker som utfører tolkeembetet med svært høy kvalitet. Men Proba kommer også med en rekke anbefalinger for å sikre en økning i antall statsautoriserte tolker de kommende årene, og for å modernisere prøven. Samiske språk blir også omtalt særskilt i rapporten.

Rapporten anbefaler å innføre krav til opptak til autorisasjonsprøven, fornye den skriftlige prøven og innføring av tilleggsprøver. Den anbefaler også at bevillingen som statsautorisert tolk må fornyes jevnlig og at det opprettes et klageorgan på statsautoriserte tolker. 

Program

  • kl. 10: Velkommen og innledning, ved Hanne Løfsnes, avdelingsleder, IMDi
  • kl. 10.10: Hovedfunn og anbefalinger, ved Anette Enes, senior utreder, Proba
  • kl. 10.50: Veien videre: Oppfølging av anbefalingene, ved Hanne Løfsnes
  • kl. 11.00: Avslutning
Fant du det du lette etter?