Fagkonferanse for bosetting

Årets fagkonferanse for bosetting! Meld deg på for faglig påfyll, erfaringsutveksling og inspirasjon.

Sist oppdatert: 15. februar 2024

Tidspunkt

12.-13. februar 2024 Legg i kalender

Sted

Radisson Blu Royal Hotel Bergen Se på kart

Arrangør

IMDi

Arrangementet er nå fulltegnet og påmeldingen er stengt.

Se informasjon om arbeidsseminarene og programmet

De to siste årene har Norge tatt imot og bosatt rekordmange flyktninger.
Kommunene har lagt ned en formidabel innsats for at flyktningene raskest mulig skal få et trygt hjem og komme i aktivitet etter bosetting. Det er ventet at 2024 blir nok et år der mange flyktninger skal bosettes.

IMDi inviterer alle landets kommuner til en ny fagkonferanse om ulike løsninger og utfordringer innenfor bosettingsarbeidet. Her vil du få faglig påfyll og det vil bli rom for erfaringsutveksling om sentrale temaer knyttet til bosetting av flyktninger.

Målgruppen for konferansen er flyktningkonsulenter og andre ansatte i kommunen som jobber med bosetting av flyktninger, inkludert ledere med ansvar for dette i kommunen.

 • Når: «Lunsj til lunsj» 12. – 13. februar 2024
 • Pris: 1500,- for deltakelse to dager med overnatting og middag.
  900,- for deltakelse på dagtid uten overnatting og middag.

Konferansen vil finne sted på Radisson Blu Royal Bergen.

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet ved konferansen, og alle kommuner er invitert. Vi anbefaler at du melder deg på så raskt som mulig for å sikre en plass på konferansen.

Konferansen vil bestå av faglige innlegg og erfaringsdeling knyttet til ulike tema som omhandler bosetting av flyktninger.

Programmet vil blant annet bestå av

 • Jan-Paul Brekke fra Institutt for samfunnsforskning vil presentere en helt fersk rapport som tar for seg hvordan nasjonale myndigheter, kommuner og andre aktører legger til rette for integrering av ulike grupper flyktninger. Målsettingen med prosjektet er å identifisere arbeidsmetoder og integreringstiltak som fungerer for ulike grupper.
 • Psykolog Valeria Markova ved RVTS Vest vil gi faglig påfyll om flyktningers psykiske helse og hvordan kommunen kan ivareta dette etter bosetting. Det legges også opp til erfaringsutveksling ved bordene.
 • Tønsberg, Molde og Ullensvang kommune var blant de nominerte kommunene til Bosettings- og integreringsprisen i 2023, da de imponerte med sin innsats for bosetting og kvalifisering. Disse blir med oss på scenen for å dele av sin kunnskap og erfaring.

I tillegg vil det være mulig å melde seg på 2 av 6 arbeidsseminarer som tar for seg ulike tema knyttet til bosetting av ulike aldere og behov.

 1. Bosetting av barn – en god start i en ny kommune
 2. Nyankomne ungdom – hvem gjør hva, og hvordan?
 3. Enslige mindreårige med følgeperson – hvordan sikre god oppfølging?
 4. Inkludering uten introduksjonsprogram – bosetting av flyktninger over 55 år
 5. Flyktninger med særlige behov – et felles ansvar
 6. Boligfremskaffelse – hvordan finne de gode løsningene?

Mer detaljert program og informasjon kommer senere.

Fant du det du lette etter?