Fagkonferansen om bosetting av flyktninger

IMDi inviterer alle landets kommuner til fagkonferanse om bosetting av flyktninger. Her vil du få faglig påfyll og rom for erfaringsutveksling om sentrale temaer.

Sist oppdatert: 22. mars 2023

Tidspunkt

20.-21. mars 2023 Legg i kalender

Sted

Clarion Hotel og Kongress Oslo Airport

Arrangør

IMDi Send e-post til arrangør

Velkommen til Fagkonferansen om bosetting av flyktninger. 

I 2022 tok Norge imot rekordmange flyktninger. Landets kommuner gjorde en formidabel innsats for at flyktningene raskest mulig skulle få et trygt hjem og komme i aktivitet. Det er ventet at 2023 blir nok et år der mange flyktninger skal bosettes.  

Målgruppen for konferansen er flyktningkonsulenter og andre ansatte i kommunen som jobber med bosetting av flyktninger, inkludert ledere med ansvar for dette i kommunen. 

 

Når: «Lunsj til lunsj» 20. - 21. mars 2023 

Hvor: Clarion Hotel & Congress Oslo Airport 

Pris: 1500,- for deltakelse to dager med overnatting og middag. 

         900,- for deltakelse på dagtid uten overnatting og middag. 

 

Vi gjør oppmerksom på at det er begrenset kapasitet ved konferansen, og alle landets 356 kommuner er invitert. Vi anbefaler derfor påmelding så raskt som mulig for å sikre en plass på konferansen. Hver kommune kan melde på maks to deltakere. 

 

Arbeidsseminarer

I tillegg til et spennende fellesprogram, skal deltakere melde seg på arbeidsseminarer med sentrale temaer knyttet til bosettingsarbeid.

 

For alle:

Arbeidsseminar 1: Boligfremskaffelse- kan vi tenke nytt?

Arbeidsseminar 2: Psykisk helse i bosettingsfasen

 

Valgfri:

Arbeidsseminar 3: Flyktninger som reiser ut av landet: regelverk, rutiner og forslag til håndtering

Arbeidsseminar 4: Hvordan ivareta barns behov ved bosetting

Arbeidsseminar 5: Fra anmodning til bosatt: En innføring i bosettingsarbeid

Arbeidsseminar 6: Kulturorientering før ankomst- et første møte med det norske samfunnet

Fant du det du lette etter?