Hvordan kan kommuner best ta imot barn med fluktbakgrunn?

Delrapport 3 for prosjektet «Barn i familier med fluktbakgrunn», vurderer de kartlagte tiltakene og munner ut i anbefalinger for bedre innretning og kvalitet på tjenestene.

Sist oppdatert: 8. mai 2024

Tidspunkt

6. mai 2024 14.00-15.30 Legg i kalender

Sted

Pilestredet 46, rom Athene 1 og digitalt

Arrangør

IMDi, NOVA og Oslo Economics

Påmelding Ekstern lenke

Rapporten er nyttig for deg som er interessert i integreringsspørsmål, bosetting og oppfølging av nyankomne barn.

Bakgrunn:

NOVA og Oslo Economics har nylig levert tredje og siste delrapport for prosjektet «Barn i familier med fluktbakgrunn», på oppdrag av IMDi. Prosjektet består av tre delstudier, og har pågått i 2 år. Det overordnede formålet med prosjektet har vært å utvide kunnskapsgrunnlaget om barn og unge i familier med fluktbakgrunn, og deres opplevelse av bosetting- og integreringsprosessen.

Den første delrapporten ble levert i januar 2023, og kartla dagens virkemiddelapparat rettet mot barn og unge med fluktbakgrunn. Den andre delrapporten ble publisert i desember 2023, og bygger på 37 intervjuer med barn og unge i familier med fluktbakgrunn som er bosatt i norske kommuner de siste årene. Rapporten handler om barnas egne erfaringer av bosettings- og integreringsprosessen.

I prosjektets tredje og siste rapport som nå publiseres løfter forskerne utfordringer i integreringsarbeidet, og kommer med anbefalinger til både stat og kommune om hva som kan gjøres bedre.

Delrapporter

Fant du det du lette etter?