IMDis frivillighetskonferanse

Samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner er viktig for integreringen, særlig nå med mange nybosatte flyktninger i kommunene. På IMDis frivillighetskonferanse får du mer kunnskap om hvordan man kan styrke dette samarbeidet.

Sist oppdatert: 13. august 2018

Tidspunkt

21. november 2018 08.30-15.00 Legg i kalender

Sted

Hotel Bristol, Kristian IVs gate 7, Oslo

Arrangør

IMDi

Pris

Arrangementet er gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 9. november 2018

Hvem kan delta? 

Konferansen er først og fremst for kommuneansatte som jobber innen frivillighets- eller integreringsfeltet. Frivillige organisasjoner er også velkomne. 

Program

08:30 – 09:00 Registrering

09:00 – 09:10 Åpning
- Jan Tore Sanner, kunnskaps- og integreringsminister

09:10 – 09:20 Velkomst
- Libe Rieber-Mohn, direktør Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi)

09:20 – 09:45 Sosialt entreprenørskap som verktøy for bærekraftig integrering i kommunene
- Camilla Bilstad Johannessen, prosjektleder i Vintage Baby

09:45 – 10:10 Samarbeid mellom kommuner og sosiale entreprenører i utsatte områder
- Sarah Prosser, spesialrådgiver Byrådsavdeling for byutvikling og stifter av Tøyen Unlimited

10:10 – 10:30 Pause/mingling

10:30 – 10:50 Samspill med frivillig sektor - et nødvendig gode i integreringspolitikken
- Bjørn Lindstad, politisk seniorrådgiver i Frivillighet Norge

10:50 – 11:10 Flekkefjord kommunes samarbeid med frivilligheten i integreringsarbeidet
- Marianne Hafte, daglig leder i Flekkefjord frivilligsentral

11:10 – 11:50 Panelsamtale med innspill fra salen Samarbeid mellom kommuner, frivilligheten og sosiale entreprenører
- Camilla Bilstad Johannessen, Vintage Baby
- Sarah Prosser, Tøyen Unlimited
- Bjørn Lindstad, Frivillighet Norge
- Marianne Hafte, Flekkefjord kommune

11:50 – 12:50 Lunsj

12:50 – 13:10 Tillit og medborgerlig engasjement
- Dag Wollebæk, forsker I ved Institutt for samfunnsforskning

13:10 – 13:30 Folk møtes: Ressurser i samspill - Biblioteket som brobygger
- Reidun Brinchmann, virksomhetsleder Kultur og bibliotek Froland
- Geir Hortemo, prosjektleder Folk møtes Tvedestrand
- William Alhenane, prosjektmedarbeider Folk møtes Froland

13:30 – 13:50 Multicultura Harstad
- Torunn Nilssen, styreleder i Multicultura Harstad

13:50 – 14:10 Forskjellige former for sosialt engasjement
- Cindy Horst, forskningssjef ved PRIO


14:10 – 14:25 Pause med forfriskninger


14:25 – 15:00 Panelsamtale med innspill fra salen Hvordan kan kommunen og sivilsamfunn stimulere til tillit og tilhørighet i lokalsamfunn?
- Reidun Brinchmann, Folk Møtes
- Torunn Nilssen, Multicultura Harstad
- Jamal A. Mohamud, Sølvberget bibliotek og kulturhus
- Cindy Horst, PRIO


15:00 Avslutning

Konferansier: Lubna Jaffery, seniorrådgiver i IMDi

Kontakt

 Har du spørsmål? Ta kontakt med Hamzah Nordahl-Rajpoot i IMDi (e-post hnr@imdi.no eller mobil 45 83 07 16)

Fant du det du lette etter?