Tidspunkt

18.-20. september 2017 Legg i kalender

Sted

Scandic Lerkendal, Trondheim

Arrangør

IMDi Send e-post til arrangør

Pris

Fra kr 1615, se beskrivelse for detaljer.

Last ned materialet

Oppsummering fra erfaringsdelingsøkten kommer snart.

Trykk på lenkene på de ulike programpostene for å laste ned presentasjoner.

Dag 2: Felles dag for JObbsjansen og Kommunale utviklingsmidler
TidProgrampost
10.00 Åpning v/Lisbeth Franseplass, ekspedisjonsjef i Justis og beredskapsdepartentet
10.30 Utfordringer og anbefalinger fra Brochmanutvalget v/ Anne Britt Djuve, forskningsdirektør i FAFO og tidligere medlem avBrochmanutvalget 
11.30 Lunsj
12.30

Erfaringsdeling:

Opplæring på arbeidsplassen
Effektive kvalifiseringsløp
Kvalifisering av deltakere med lav progresjon 
Arbeidsrettet norskopplæring 
Utdanning i kvalifisering

15.00 Place and train v/ Tatiana Maximova-Mentzoni, AFI
16.00 Avslutning
18.00 Middag
Dag 3, Kommunale utviklingsmidler
TidProgrampost
09.00 Åpning
09.15 Evalueringen av kommunale utviklingsmidler v/ Arild Naustdal, Justisdepartementet
09.45 Innovative prosjektverktøy - en praktisk tilnærming v/Cecilia Jahr, leder for innovasjonsavdelingen i Norconsult
11.30 Lunsj
12.45 Metodedokumentasjon i utviklingsprosjekter v/Eugene Guribye, forskningssjef Agderforsking
14.30 Informasjon om søknads- og rapporteringsprosess 2018 v/IMDi
15.00 Avslutning v/Rune S. Foss, regiondirektør IMDI Midt-Norge

Om konferansen

Tema

Arbeid med kvalifisering av flyktninger er i stadig endring. Det kommer anbefalinger fra ulike utvalg og forskere på hva som bør endres og hvor bør man tenke annerledes. Men hvordan generere nye ideer? Hvordan jobbe mer innovativt enn i dag? På denne konferansen delte både forskere og praktikere sin kunnskap og erfaringer.

Målgruppe

Målgruppa for konferansen er prosjektledere/prosjektansvarlige og prosjektmedarbeidere for prosjekter finansiert gjennom Jobbsjansen del AJobbsjansen del C og Kommunale utviklingsmidler.

Pris

  • Deltakelse 18.–19. september: 1615 kr
  • Deltakelse 19.–20.september: 1615 kr
  • Deltakelse 18.–20. september: 2235 kr
  • Konferansemiddag: 520 kr
  • Enkeltrom: 1150 kr
  • Dobbeltrom: 1350 kr
Fant du det du lette etter?