Tidspunkt

12.-13. oktober 2016 Legg i kalender

Sted

Røde Kors konferansesenter, Oslo

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 10. oktober 2016

Etter økte ankomster av enslige mindreårige flyktninger i 2015, skal mange kommuner i gang med å bosette enslige barn og unge for første gang, mens andre etablerer nye tiltak og øker bemanningen.

I 2016 tilbyr derfor Integrerings- og mangfoldsdirektoratet et kompetanseløft for bosetting av enslige mindreårige flyktninger til alle kommuner som skal bosette barn og unge flyktninger, enten de har erfaring eller er helt nye. Tilbudet gjelder også kommuner som foreløpig ikke har vedtak om bosetting av enslige mindreårige flyktninger, men som IMDi har til hensikt å anmode om å bosette denne gruppen.

Kompetanseløftet vil gå over to moduler:

Modul 1 ble gjennomført i juni og omfattet det praktiske arbeidet knyttet til bosetting av EM og hvordan komme i gang.

Modul 2 går i dybden av det praktiske arbeidet, med fokus på utdanning, miljøarbeid, individuell oppfølging og psykiske helse. 

Program Modul 2:

Dag 1, 12. oktober

09:00 Registering og enkel servering

09:30 Åpning og velkommen

09:50 Hva er nytt?
Endringer i introduksjonsloven – Anne Edman, seniorrådgiver i IMDi Øst
Endringer i opplæringsloven – Ellen Røst, seniorrådgiver i IMDi Øst

10:20 Pause

10:30 Hvordan lykkes i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger? Med fokus på utdanning, hvordan går det med dem? – Lutine de Wal Pastoor, forsker II ved Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress

11:15 Lunsj

12:00 Jeg vet bedre enn deg hva som er best for deg! Æresrelaterte spørsmål og sosial kontroll – Eva Torill Jacobsen, seniorrådgiver i IMDi Øst

13:00 Beinstrekk

13:05 Frivillighet – Liselott Larsgard, Røde Kors

13:35 Pause med frukt

13:50 Parallellsesjoner:

  1. Ettervern
  2. Økonomi
  3. Verge
  4. Barnekonvensjonen

15:00 Takk for i dag!

Dag 2, 13. oktober

09:00 Enkel servering

09:30 Introduksjon til dagen og samtale med tidligere EM – Arne Adolfsen, seniorrådgiver i IMDi Øst

10:00 Kultursensitivitet

10:45 Pause

11:00 Kommunikasjon – Ingrid Lund, professor ved Universitetet i Agder

11:45 Lunsj

12:30 Metodevalg. Filosofiske og etiske betraktninger knyttet til valg av metoder i arbeidet – Henrik Syse, seniorforsker ved Institutt for fredsforskning (PRIO)

13:15 Forflytningspause

13:20 Parallellsesjoner:

  1. Resiliens
  2. Traumesensitiv omsorg
  3. Styrkebasert omsorg
  4. Empowerment

ca. 13.50-14.05: Pause med frukt

14:45 Overraskelse

15:00 Slutt

 

Fant du det du lette etter?