Kompetanseløft for kommuner i Midt-Norge som bosetter enslige mindreårige flyktninger

IMDi Midt-Norge arrangerer to samlinger for kommuneansatte som jobber med bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger. Her finner du informasjon om den andre samlingen.

Sist oppdatert: 1. november 2016

Tidspunkt

7.-8. november 2016 Legg i kalender

Sted

Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal

Arrangør

IMDi Midt-Norge

Hvem kan delta?

Programmet retter seg mot nye bosettingskommuner for enslige mindreårige flyktninger i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nye ansatte i erfarne kommuner kan også delta hvis det er nok plasser.

Målgruppe for opplæringen:

  • ansatte/ ledere i bofellesskap og andre botiltak for enslige mindreårige
  • ansatte i administrasjon, herunder barnevern, flyktningtjenester, NAV, osv
  • lærere i grunnskole, voksenopplæring og videregående skoler som jobber med enslige mindreårige

Program

Dag 1, 7. november 2016

10.00: Registering

10.30: Velkommen ved IMDi Midt- Norge

Helseoppfølging av enslige mindreårige flyktninger

10.45: Enslige mindreårige flyktninger: psykisk helse og tilpasning over tid i Norge, ved Brit Oppedal, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet 

11.45: Pause

12.00: Helseoppfølging fra et kommuneperspektiv, ved psykiatrisk sykepleier Anne Løvås og sykepleier Møyfrid Kippe, Grong kommune

13.00: Lunsj

Identitetsdannelse og kommunikasjon

14.00: Nye unge samfunnsborgere, samhandling og kommunikasjon med ungdommer med flerkulturell bakgrunn, ved minoritetsrådgiver ved Bjørnholt skole i Oslo, Chro Borhan

16.00: Avslutting av dag 1

19.00: Middag

Dag 2, 8. november 2016

09.00: Oppsummering fra dag 1 og ny dag, nye muligheter ved IMDi

Utdanning og kvalifisering av enslige mindreårige flyktninger

09.15: Regelverk for inntak og opplæring av enslige mindreårige flyktninger, ved Oddrun Grande, Nord-Trøndelag fylkeskommune

10.15: Pause

10.30: Hvordan legges opplæringsløpet for enslige mindreårige flyktninger over 16 år i praksis, ved Rune Leirset, rektor ved Levanger voksenopplæring

11:30-12:30 Lunsj

Forberedelse til voksent liv

12.30: Selvstendiggjøringsfokus i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger, samarbeid med andre aktører for å nå integreringsmålene og ettervernfokus, ved Ann-Magret Røsten Vedal og Berit Hembre, Stjørdal kommune

13.30: Pause

13.45: Gruppearbeid

14.45: Oppsummering

15.00: Vel hjem

Priser

Deltakerne betaler selv for dagpakker og eventuell overnatting. For hver av samlingene gjelder følgende priser:

  • dagpakke dag 1: 545,-
  • dagpakke dag 2: 545,-
  • overnatting: 1020,-
  • middag dag 1: gratis

Kontakt

Ved faglige spørsmål, ta kontakt med Ashna Sablagi eller Knut Meisingset Johansen.

Ved spørsmål om hotell og påmelding, ta kontakt med Wenche Aakerholm.