Kompetanseløft for kommuner i Midt-Norge som bosetter enslige mindreårige flyktninger

IMDi Midt-Norge arrangerer to samlinger for kommuneansatte som jobber med bosetting og integrering av enslige mindreårige flyktninger. Her finner du informasjon om den andre samlingen.

Sist oppdatert: 1. november 2016

Tidspunkt

7.-8. november 2016 Legg i kalender

Sted

Quality Airport Hotel Værnes, Stjørdal

Arrangør

IMDi Midt-Norge

Hvem kan delta?

Programmet retter seg mot nye bosettingskommuner for enslige mindreårige flyktninger i Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag og Nord-Trøndelag. Nye ansatte i erfarne kommuner kan også delta hvis det er nok plasser.

Målgruppe for opplæringen:

  • ansatte/ ledere i bofellesskap og andre botiltak for enslige mindreårige
  • ansatte i administrasjon, herunder barnevern, flyktningtjenester, NAV, osv
  • lærere i grunnskole, voksenopplæring og videregående skoler som jobber med enslige mindreårige

Program

Dag 1, 7. november 2016

10.00: Registering

10.30: Velkommen ved IMDi Midt- Norge

Helseoppfølging av enslige mindreårige flyktninger

10.45: Enslige mindreårige flyktninger: psykisk helse og tilpasning over tid i Norge, ved Brit Oppedal, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet 

11.45: Pause

12.00: Helseoppfølging fra et kommuneperspektiv, ved psykiatrisk sykepleier Anne Løvås og sykepleier Møyfrid Kippe, Grong kommune

13.00: Lunsj

Identitetsdannelse og kommunikasjon

14.00: Nye unge samfunnsborgere, samhandling og kommunikasjon med ungdommer med flerkulturell bakgrunn, ved minoritetsrådgiver ved Bjørnholt skole i Oslo, Chro Borhan

16.00: Avslutting av dag 1

19.00: Middag

Dag 2, 8. november 2016

09.00: Oppsummering fra dag 1 og ny dag, nye muligheter ved IMDi

Utdanning og kvalifisering av enslige mindreårige flyktninger

09.15: Regelverk for inntak og opplæring av enslige mindreårige flyktninger, ved Oddrun Grande, Nord-Trøndelag fylkeskommune

10.15: Pause

10.30: Hvordan legges opplæringsløpet for enslige mindreårige flyktninger over 16 år i praksis, ved Rune Leirset, rektor ved Levanger voksenopplæring

11:30-12:30 Lunsj

Forberedelse til voksent liv

12.30: Selvstendiggjøringsfokus i arbeidet med enslige mindreårige flyktninger, samarbeid med andre aktører for å nå integreringsmålene og ettervernfokus, ved Ann-Magret Røsten Vedal og Berit Hembre, Stjørdal kommune

13.30: Pause

13.45: Gruppearbeid

14.45: Oppsummering

15.00: Vel hjem

Priser

Deltakerne betaler selv for dagpakker og eventuell overnatting. For hver av samlingene gjelder følgende priser:

  • dagpakke dag 1: 545,-
  • dagpakke dag 2: 545,-
  • overnatting: 1020,-
  • middag dag 1: gratis

Kontakt

Ved faglige spørsmål, ta kontakt med Ashna Sablagi eller Knut Meisingset Johansen.

Ved spørsmål om hotell og påmelding, ta kontakt med Wenche Aakerholm.

Fant du det du lette etter?