Lansering: Indikatorer for integrering

Rapporten presenterer tilgjengelig kunnskap om integrering av personer med innvandrerbakgrunn i Norge ved inngangen til 2021, og hva som har endret seg over tid.

Sist oppdatert: 2. juli 2021

Tidspunkt

17. juni 2021 10.00-11.00 Legg i kalender

Sted

Webinar

Arrangør

IMDi

Program

  • Innledende ord v/IMDis fungerende analysesjef, Benedicte Barkvoll
  • Velkommen v/IMDis direktør Libe Rieber-Mohn
  • Regjeringens integreringsstrategi v/kunnskaps- og integreringsminister Guri Melby
  • Presentasjon av hovedfunn fra IMDis rapport «indikatorer for integrering» v/ IMDis analyseavdeling ved Nadiya Fedoryshyn og Regine Meland Leksen
  • Erfaringer fra 2020: innslag/refleksjoner fra Camilla Stoltenberg (FHIs direktør), Hans Kristian Holte (Arbeids- og velferdsdirektør) og IMDis minoritetsrådgiver Mona Ibrahim Ahmed
  • Avslutning v/IMDis fungerende analysesjef Benedicte Barkvoll

IMDi har for andre år på rad utarbeidet en rapport som oppsummerer tilgjengelig kunnskap om tilstand og utviklingstrekk ved integreringen i Norge. Kunnskapen tar utgangspunkt i en rekke utvalgte indikatorer, og viser hvordan forskjellen mellom innvandrere og resten av befolkningen utvikler seg over tid. Rapporten peker også på sentrale utviklingstrekk for integreringen innenfor utvalgte samfunnsområder.

Rapporten er strukturert etter de fire innsatsområdene i regjeringens integreringsstrategi: utdanning, arbeid og økonomi, hverdagsintegrering og retten til å leve et fritt liv. I årets rapport omtales også konsekvensene av koronapandemien for utviklingen i noen av indikatorene i løpet av 2020.

Fant du det du lette etter?