Tidspunkt

20. juni 2018 09.00-10.15 Legg i kalender

Sted

Tollbugata 20, Oslo

Arrangør

IMDi

Integreringsbarometeret 2018 er utarbeidet av Institutt for samfunnsforskning (ISF) på oppdrag fra IMDi. Undersøkelsen kartlegger befolkningens holdninger til innvandring og integrering og har vært gjennomført jevnlig siden 2005. 


Se opptak fra lanseringen

Program

Kaffe og frukt serveres fra kl. 8.30. Programmet starter kl. 9.00.

  • Hovedfunn fra rapporten presenteres av Jan-Paul Brekke og Ferdinand Mohn, forskere ved ISF og forfatterne av rapporten
  • Kommentar ved IMDis direktør Libe Rieber-Mohn