Tidspunkt

2. juni 2016 12.00-14.30 Legg i kalender

Sted

Litteraturhuset i Oslo

Påmelding Ekstern lenke

Krig, katastrofer og flukt fører til at mange familier blir adskilt eller borte fra hverandre. Muligheten til å gjenforenes med familien er viktig både ut fra et barne- og familieperspektiv og ut fra et flyktningperspektiv. Samtidig kan familiegjenforening etter flere år innebære store utfordringer og omstillinger.

RVTS Midt har i samarbeid med Flyktningehelseteamet i Trondheim kommune, Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo (UiO) og Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap ved NTNU utarbeidet et veiledningshefte for ansatte i helse- og sosialtjenesten som møter disse familiene. Heftet er finansiert av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Torsdag 2. juni lanseres dette nye veiledningsheftet på Litteraturhuset i Oslo. Følgende fagpersoner vil belyse temaet familieinnvandring fra ulike innfallsvinkler og innlede til diskusjon:

  • Når familier gjenforenes etter mange års atskillelse, Nora Sveaass, førsteamanuensis Psykologisk Institutt, UIO
  • Muligheter, rettigheter og utfordringer i forbindelse med familiegjenforening, Berit Berg, professor Institutt for sosialt arbeid og helsevitenskap, NTNU
  • Erfaringer fra gjenforeningssamtaler i Trondheim, Solveig Gravråkmo, helsesøster og rådgiver RVTS Midt
  • Barns rett til familie, Anders Cameron, seniorrådgiver Barneombudet

Fanny Duckert, professor ved Psykologisk Institutt ved UiO vil være møteleder og lede paneldebatten som avslutter lunsjmøtet.

Enkel lunsj fra 12-12.30. Faglig program 12.30-14.30

Arrangører:

RVTS Midt, Trondheim kommune, Universitetet i Oslo, NTNU og IMDi

Last ned:

Veilederen kan lastes ned eller bestilles fra NTNU Samfunnsforskning