Sammen åpner vi dører! Nasjonal konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold

Nasjonal konferanse om negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 25. og 26. april 2024. Konferansen er nå fulltegnet og det er ikke mulig å sette seg på venteliste.

Sist oppdatert: 28. april 2024

Tidspunkt

25.-26. april 2024 Legg i kalender

Sted

Clarion Airport Hotel Gardermoen Se på kart

Arrangør

IMDi

Pris

Konferansen er fulltegnet. Ingen venteliste.

Konferansen har fått navnet «Sammen åpner vi dører– frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold», og er en oppfølging av tidligere avholdt konferanse i 2022 med navn «Bak lukkede dører – frihet fra negativ sosial kontroll og æresrelatert vold».

Formålet med konferansen er å skape en sterkere bevisstgjøring rundt tematikken, samtidig som vi ønsker å formidle kunnskap om hvordan negativ sosial kontroll og æresrelatert vold påvirker utsattes liv og hverdag og hva som kan gjøres for å forebygge at dette skjer. Vi kommer til å ha søkelys på gutter og menns rolle, på oppdragelse, foreldrestøtte, utenforskap, nordiske perspektiver på fagfeltet og på hjelpeapparatet. Det kommer aktuelle foredragsholdere fra både inn- og utland, og målgruppen vil være førstelinjetjeneste, sektormyndigheter, ledere og andre relevante aktører.

Deltagelse begge dager med middag og overnatting koster 1.500,- og deltagelse begge dager uten middag og overnatting koster 1.000,-.

Mer detaljer om arrangementet og hotellet 

Program

Eendringer i programmet kan forekomme.

Dag 1 - Torsdag 25.april

08.30 Registrering

09.45 Dørene åpner-velkommen inn i salen

10.00 - 10.30 Åpning

 • Velkommen v/direktør for IMDi Libe Rieber-Mohn 
 • Åpning av konferansen v/statssekretær Kjetil Vevle i Arbeids- og inkluderingsdepartementet 
 • Underholdningsinnslag 

10.30 - 11.30 Hva er utfordringene? 

 • «Historien om Nora» v/gravejournalist og regissør ved NRK Brennpunkt Inger Sunde
 • Live-versjon av NRK radioprogrammet «Norsken, svensken og dansken»: «Hvordan står det til i de nordiske landene?» v/Hilde Sandvik, Hassan Preisler og Åsa Linderborg

11.30 - 11.40 Pause

11.40 - 13.00 Hvordan bryte ut?

 • «Fayza Idles kamp for overlevelse og motstand midt i Sveriges gjengkonflikter» v/forfatter og poet Faysa Idle 
 • «Krysningspunktet for maskulinitet: Unike utfordringer og styrker hos flerkulturelle gutter» v/Amr Tawfi fra IMDis Ungdomspanel, Philip Rynning Coker fra tankesmien Minotenk, komiker Mohammed Basefer i samtale med Noman Mubashir
 • Underholdningsinnslag 
 • «Min vei til frihet» ved forfatter, politiker og samfunnsdebattant Laial Janet Ayoub

13.00 - 14.00 Lunsj

14.00 - 15.00 Hvordan hjelpe? 

 • «Ambivalens; hvordan hjelpe de som ikke vil/tør hjelpes?»
  Seksjonsleder for etterforskning av vold i nære relasjoner, ENØ, Oslo politidistrikt Astrid Johanne Holm og mangfoldsrådgiver og jurist Lars Due-Tønnessen
 • «15 år med mangfoldsrådgivere - hvordan går det med de som fikk hjelp?»
  Daglig leder i NorSom News Said Mahamud Ali og seniorrådgiver i IMDis fagteam og tidligere mangfoldsrådgiver Omar Drammeh i samtale ledet av Noman Mubashir
 • «Kvinner og deres barn etterlatt i utlandet»
  Forskningsleder likestilling, integrering og migrasjon ved Institutt for samfunnsforskning Jan-Paul Brekke og Forsker I ved Institutt for samfunnsforskning Hilde Lidèn

15.00 - 15.10 Pause

15.10 - 16.00 Hvordan hjelpe

 • «Hvordan hjelpe ved ufrivillige utenlandsopphold»
  Koordinator for Kompetanseteamet mot negativ sosial kontroll og æresrelatert vold Farrah Ghazanfar og spesialutsending for integreringssaker Sahfana Mubarak Ali og (case)
 • «Kulturkompetansediskursen - hva er kulturell ydmykhet?»
  Stipendiat i barnevern, kulturell identitetsmentor, faglig veileder og podkaster Nawar Sayyad
 • Underholdningsinnslag

16.00 Takk for i dag ved Noman Mubashir, konferansier

Fredag 26. april    

09.00 Velkommen dag 2 ved Noman Mubashir, konferansier

09.05 Underholdningsinnslag

09.10 - 10.00 Skam - hvordan bryte tausheten? 

 • «Shame» ved British author and campaigner against forced marriages and abuse.
  Dr. Jasvinder Sanghara
 • «Hvordan bryte tausheten?»
  Raheel Syed

10.00 - 10.20 Pause

10.20 - 11.30 Hvordan støtte barna og foreldrene? 

 • «Foreldrerollen og livsmestring i et nytt land. Hvordan bygge tillitt til de som ikke har tillitt?»
  Danish Ghauri og mor Shazia Mughal fra Danmark  
 • «Foreldrerollen, oppdragelse og tillit til hjelpetjenestene»
  Forsker ved Fafo Jon Horgen Friberg 
 • «Min skam - hvordan åpne lukkede dører?»
  Forfatter, psykologspesialist, PhD og barneansvarlig Nadia Ansar

11.30 - 12.30 Lunsj

12.30 - 13.50 Parallelle sesjoner

 • Parallell sesjon 1   
  Skolen som forebyggende arena 
  Skolens og mangfoldsrådgivernes arbeid mot negativ sosial kontroll og ufrivillige utenlandsopphold
 • Parallell sesjon 2
  Samarbeid med barnevernstjenesten 
  Rammer og utfordringer i saker som omhandler negativ sosial kontroll og æresrelatert vold
 • Parallell sesjon 3:
  Migrasjonshelse og livsmestring i et nytt land
  Sammenhenger mellom helse, foreldreskap og negativ sosial kontroll og æresrelatert vold 
 • Parallell sesjon 4:
  Forebygging i lukkede tros- og livssynssamfunn
  Hvilken hjelp trenger utbrytere og hvordan håndtere taushetskultur?

13.50 - 14.00 Pause

14.00 - 15.00 Hvordan styrke utsattes rettsikkerhet?

 • «Hva er vi forpliktet til?»
  Direktør for Norges institusjon for menneskerettigheter (NIM) Adele Matheson Mestad
 • «Sammen åpner vi dører»
  Nadia Ansar, Hadia Tadjik, Mari Lønseth og Shazia Majid i samtale ledet av Noman Mubashir 

15.00 Takk for nå ved Noman Mubashir

Fant du det du lette etter?