Nettverkssamling for vertskommuner for asylmottak

Velkommen til to dager med nettverkssamling for vertskommuner for asylmottak!

Sist oppdatert: 22. april 2024

Tidspunkt

17.-18. april 2024 Legg i kalender

Sted

Scandic Oslo Airport Se på kart

Arrangør

IMDi

IMDi inviterer til to dager fylt med faglig innhold, workshop, sosialt samvær og erfaringsdeling.

Kost og losji dekkes av IMDi for inntil 2 deltagere fra kommunen.
Alle deltakere må selv bestille og dekke reisekostnader.

Program

Dag 1

10.30 - 11.00 Registrering og enkel servering

11.00 - 11.10 Velkommen til nettverkssamling 
- Jarle Stave Botnen, utredningsleder i IMDi

11.10 - 11.20 Tallenes tale for kompetansekartlegging og opplæring av mottaksbeboere
- Christine Dalland Faye og Kaja Stene, rapporteringsteamet i IMDi

11.20 - 12.00 Vertskommunens plikter etter integreringsloven, og ulike regler for beboere i mottak
- Anna Beskow, jurist i IMDi

12.00 - 13.00 Status og utfordringer i mottakssystemet, og prognoser for 2024
- Kai Arne Bie, seniorrådgiver i UDI og Carina Valbø, Mottaksleder Hero Norge

13.00 - 14.00 Lunsj

14.00 - 15.40 Samarbeid, samarbeid, samarbeid

 • Hvordan etablere et godt samarbeid mellom vertskommune og asylmottak
  - Line Merete Røste, nestleder Voksenopplæringen i Ringsaker kommune
 • Hvordan få til et godt samarbeid med frivilligheten om integreringsfremmende tiltak
  - Darya Shut, seniorrådgiver i IMDi, og representanter fra Røde Kors, Norsk Folkehjelp, Norges idrettsforbund og Oslo og Omland Friluftsråd

15.40 - 16.00 Pause

16.00 - 16.20 Tidlig kvalifisering for nyankomne flyktninger
- Ingvild Jacobsen, seniorrådgiver i IMDi

16.20 - 17.00 Modulstrukturert opplæring og nasjonal digital norskopplæring
- Lene Vårum, seniorrådgiver i HK-dir

18.30 - 19.00 Frivillig mingling

19.00 - 22.00 Middag

Dag 2

08.30 - 09.00 Status på nye digitale løsninger for kompetansekartlegging
- Mette Ommundsen og Øivind Nergaard, Innføringsansvarlig og produkteier, IMDi

09.00 - 09.30 Norsk for asylsøkere – hva er utfordringene og hvordan løse disse?
- Monica Skytte Kristoffersen, Folkehelserådgiver og koordinator for kommunale tjenester, Holmestrand kommune

09.30 - 09.50 Hvordan samarbeider vertskommunen med frivillige aktører?
- Eva Melvær Langås, daglig leder, Kinn utdannings- og ressurssenter, Kinn kommune

09.50 - 10.10 Pause

10.10 - 10.30 Biblioteket – et samlingssted for nyankomne flyktninger
- Ingeborg Gihle, bibliotekar, IMDi

10.30 - 12.00 Gruppearbeid

 • Arbeidsgruppe 1:
  Hvordan kan kommunen tilrettelegge for aktiviteter til mottaksbeboere, ut over de lovpålagte?
 • Arbeidsgruppe 2:
  Hvordan kan kommunen bidra til økt deltakelse i norsk og samfunnskunnskap for asylsøkere, for å starte tidlig kvalifisering?

12.00 -12.15 Pause

12.15 - 12.45 Plenumsdiskusjon fra gruppearbeid

12.45 - 13.00 Takk for denne gang, og vel hjem
- Jarle Stave Botnen, utredningsleder i IMDi

13.00 - 14.00 Lunsj

Om samlingen

Dere vil få høre innlegg og bidra inn i diskusjoner om blant annet:

 • Status og utfordringer i mottakssystemet 2024, og prognoser for tiden som kommer.
 • Hva kan vertskommunen forvente fra mottaket, og hvordan kan et godt samarbeid oppnås?
 • Hvordan kan vi oppnå at asylsøkere i større grad tilbys og gjennomfører norsk og samfunnskunnskap?
 • Hvordan kan vertskommuner, mottak, frivilligheten og andre aktører samarbeide for å styrke flyktningers utbytte av oppholdstiden i mottak?
 • Grundigere kompetansekartlegging med ny digital løsning?

Praktisk info:

 • Samlingen vil finne sted på Scandic Oslo Airport
 • På dag 1 (onsdag 17. april) starter programmet kl. 11.00 og avsluttes kl. 17.00.
  • Registrering og enkel servering åpner fra kl. 10.30
  • Felles middag avholdes på hotellet kl. 19.00
 • På dag 2 (torsdag 18. april) starter programmet kl. 08.30 og avsluttes med felles lunsj kl. 13.00
Fant du det du lette etter?