Arendalsuka - Norsk, og diskriminert på jobb – personlige historier og ambisjoner for norsk arbeidsliv

Personer med minoritetsbakgrunn holder mikrofonen i en samtale om rasisme og diskriminering på jobb.

Sist oppdatert: 17. august 2023

Tidspunkt

15. august 2023 09.30-10.30 Legg i kalender

Sted

Aleppo stasjon, Arendalsuka

Arrangør

IMDi og Likestillings- og diskrimineringsombudet

Les mer om dette arrangementet i programoversikten på Arendalsukas nettsider.

Strømmelenke til arrangementet 

Om arrangementet

Statistikk viser at barn av innvandrere gjør det bra i norsk arbeidsliv. Men høy arbeidsdeltakelse og utdanning beskytter ikke nødvendigvis mot diskriminering. Usaklig forskjellsbehandling under jobbintervju er godt dokumentert. Vi vet imidlertid mindre om den diskrimineringen som skjer i form av fordommer, utestenging og stigmatisering fra ledere, kollegaer og kunder. Uklare motiver og tvetydige situasjoner gjør det vanskelig å si ifra, lett å bagatellisere og øker risikoen for ikke å bli trodd. Hvilke konsekvenser får rasisme og diskriminering på jobb for ansatte og for samfunnet? Hva kan vi lære av de som går foran og beveger seg oppover karrierestigen? Flere arbeidsgivere gir sine ansatte like muligheter, men gjør norsk arbeidsliv nok?

Moderator

Umar Ashraf, rådgiver, Sannum & Bergestuen

Medvirkende

Arnfinn Midtbøen, professor i sosiologi, Universitetet i Oslo
Julia Orupabo, forsker II, Institutt for samfunnsforskning
Mina Adampour, lege og forfatter
Iman Meskini, skuespiller og forfatter
Kevin Rydland, leder/IT-konsulent, Zebra Consulting
Shadi Ghanfili, leder JobbX, Antirasistisk Senter
Lisbeth Fransplass Røren, konstituert direktør, IMDi 
Bjørn Erik Thon, ombud, Likestillings- og diskrimineringsombudet
Samra Akhtar, statssekretær, Arbeids- og inkluderingsdepartementet

Kontaktperson

Katarina Heradstveit, direktør for samfunnskontakt, IMDi, +4798631131, khe@imdi.no

Fant du det du lette etter?