Ny klippekortordning for norskopplæring: Informasjonsmøte for private tilbydere

IMDi, i samarbeid med Kompetanse Norge, inviterer aktuelle søkere til et informasjons- og dialogmøte om ny tilskuddsordning for norskopplæring.

Sist oppdatert: 18. februar 2021

Tidspunkt

16. februar 2021 12.00-13.30 Legg i kalender

Sted

Webinar

Arrangør

IMDi i samarbeid med Kompetanse Norge Send e-post til arrangør

Tilskuddsordningen skal bidra til å supplere tilbudet om norskopplæring kommunene tilbyr i dag, og blir utlyst om kort tid.

Tilbudet er rettet mot voksne innvandrere med begrensede norskferdigheter og som har brukt opp rettighetene sine til opplæring etter introduksjons- eller integreringsloven, eller som ikke har slike rettigheter.

Formålet er å gi et målrettet og fleksibelt tilbud gjennom et begrenset antall timer lærerstyrt norskopplæring.

Tilbudet skal gis av private tilbydere av norskopplæring. Dette inkluderer tilbydere i et offentlig-privat samarbeid.

Fant du det du lette etter?