Rapportlansering: Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold gjennom sosiale medier

Forskningssenteret Proba har på oppdrag fra IMDi undersøkt fenomenet negativ sosial kontroll på sosiale medier. Det har vært lite forskning på dette tidligere.

Sist oppdatert: 29. april 2023

Tidspunkt

27. april 2023 08.30-09.50 Legg i kalender

Sted

Boksen, Kulturhuset, Youngsgate 6, 0181 Oslo Se på kart

Arrangør

IMDi Send e-post til arrangør

Pris

Gratis. Se påmelding. Arrangementet vil også bli strømmet.

Noen spørsmål rapporten forsøker å besvare er:

- Hvordan kan negativ sosial kontroll og æresrelatert vold se ut på sosiale medier?

- Hvilken erfaring har de utsatte med hjelpeapparatet?

- Hvordan kan hjelpeapparatet bistå utsatte ungdom bedre?

Frokost serveres fra kl. 08.30. Frist for påmelding er 26. april 2023.

Program

  • Statssekretær Samra Akhtar ønsker velkommen.
  • Proba ved Pia Dybvik Staalesen og Lise Solvoll presenterer sine funn og tar spørsmål.
  • Kommentar til rapporten fra IMDis ungdomspanel ved Merjem Muratovic.
  • Visning av IMDis film om negativ sosial kontroll på nett.

Ordstyrer: Anika Campbell.

Målgruppen

Målgruppen for lanseringen er alle som jobber med barn og unge på overordnet nivå eller i førstelinjetjenesten. Tematikken er svært aktuell for alle som kommer i kontakt med barn eller voksne som kan være utsatt for tvangsekteskap, æresrelatert vold, negativ sosial kontroll, kjønnslemlestelse og ufrivillig opphold i utlandet.

Spørsmål?

Ta kontakt med Laila Restan, e-post: lre@imdi.no.

Fant du det du lette etter?