Rapportlansering: Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter

Sist oppdatert: 31. mars 2022

Tidspunkt

29. mars 2022 09.00-11.00 Legg i kalender

Sted

Webinar

Arrangør

IMDi

Følg webinaret

Er etnisk mangfold økonomisk lønnsomt? På oppdrag fra IMDi har Institutt for samfunnsforskning (ISF) i samarbeid med OsloMet v. Arbeidsforskningsinstitutet (AFI) gjennomført prosjektet «Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter».

Rapporten presenterer et nyansert kunnskapsgrunnlag om når etnisk mangfold kan være lønnsomt, og når det ikke ser ut til å være lønnsomt. Undersøkelsen inneholder en kunnskapsstatus på forskning fra inn- og utland på feltet, en status på etnisk mangfold i det norske arbeidslivet i dag, og viser hvordan mangfoldet fordeler seg innen sektorer, bransjer, virksomhetskategorier, stillingskategorier og geografiske regioner i landet. Forskerne har også gjort en kvalitativ analyse av hvilke forutsetninger som bør være til stede for at etnisk mangfold skal bli lønnsomt for virksomheten.

Program

09:00 Innledning ved avdelingsleder Benedicte Hollen, IMDi
09:10 Janis Umblijs og Julia Orupabo fra Institutt for Samfunnsforskning (ISF) og Ida Drange fra Oslo Met, presenterer hovedfunnene fra rapporten - «Sammenhenger mellom etnisk mangfold og lønnsomhet i norske virksomheter»
09:55 Spørsmål til forskerne
10:10 Benstrekk
10:15 Kommentarer til rapporten ved; Kimiya Sajjadi, grunnlegger og daglig leder av Big Enough Global, Pablo Barrera Lopez, konserndirektør for kommunikasjon, myndighetskontakt og innkjøp, i Yara og Gry Walstad, leder inkludering og mangfold, i Skanska.
10:50 Avsluttende inlegg statssekretær ved Arbeid- og inkluderingsdepartementet, Nancy Herz
11:00 Slutt

Fant du det du lette etter?