Rapportlansering: Tolkemonitor LOV 2022

Vi inviterer til lansering av rapporten Tolkemonitor LOV som ser på hvorvidt tolkelovens bestemmelser implementeres og etterleves av offentlige organer.

Sist oppdatert: 29. september 2023

Tidspunkt

27. september 2023 14.00-15.30 Legg i kalender

Sted

Kulturhuset i Oslo, boksen, Youngsgate 6 Se på kart

Arrangør

IMDi

Pris

Gratis

Arrangementet vil bli tolket til tegnspråk og strømmes. 

Om rapporten

Rapporten Tolkemonitor LOV er en indikatormåling for offentlige organers etterlevelsen av tolkeloven i 2022. Rapporten besvarer blant annet følgende spørsmål:

  • Tildeles tolkeoppdragene i offentlig sektor til kvalifiserte tolker, jf. § 7? 
  • Har offentlige organer retningslinjer for bestilling og bruk av tolk, jf. § 9? 
  • Blir det ført tilsyn med offentlige virksomheters etterlevelse av tolkeloven, jf. § 12? 

Som nasjonal fagmyndighet for tolking i offentlig sektor, har IMDi fått i oppdrag fra Arbeids- og inkluderingsdepartementet å måle offentlige organers etterlevelse av tolkeloven og offentlige organers språkbehov. Oppdraget løses gjennom et todelt prosjekt: Tolkemonitor LOV omhandler offentlige organers etterlevelse av tolkeloven, og Tolkemonitor SPRÅK måler utvikling i offentlige organers tolkebehov på ulike språk. Prosjektet utføres av Agenda Kaupang og Oslo Economics.

Program

13.30 Dørene åpner - enkel servering

14.00 Velkommen v/ IMDi

14.10 Presentasjon av tolkemonitor lov v/ Agenda Kaupang

15.00 Panelsamtale

15.30 Slutt

Fant du det du lette etter?