Rapportlansering: Tolkers arbeidsforhold og markedet for tolketjenester

Hva er sammenhengen mellom det offentliges tilgang til tolketjenester, organisatoriske løsninger og tolkers arbeidsforhold? Er det for få kvalifiserte tolker? Og er dette grunnen til at mange opplever at det er vanskelig å få tak i kvalifisert tolk?

Sist oppdatert: 16. juni 2022

Tidspunkt

15. juni 2022 14.30-16.00 Legg i kalender

Sted

Auditorium Asia, Tollbugata 20, Oslo

Arrangør

IMDi

Proba samfunnsanalyse har på oppdrag for IMDi gjennomført en utredning av forholdet mellom tolkers arbeidsforhold og organisatoriske løsninger på tolkefeltet, og i hvilken grad offentlige organer lykkes med å dekke behov for kvalifiserte tolker i kontakt med minoritetsspråklige innbyggere. Proba har foretatt en kvantitativ og kvalitativ undersøkelse blant tolker, dybdeintervjuer med en rekke aktører på tolkefeltet samt dokumentstudier. Rapporten utgjør delprosjekt 2 av et større FOU-prosjekt knyttet til kunnskapsutvikling på tolkefeltet.  

Program

  • Hanne Løfsnes (IMDi) ønsker velkommen
  • Jonas Rusten Wang (Agenda Kaupang) presenterer det overordnede FOU-prosjektet som rapporten inngår i
  • Jens Lunnan Hjort (Proba) presenterer rapporten
  • Mariann Eidberg (Tolkene i Akademikerforbundet) kommenterer rapporten
  • Paulina Slusarczyk (Norsk Tolkeforening) kommenterer rapporten
  • Spørsmål fra publikum
Fant du det du lette etter?