Samarbeid om Introduksjonsprogram i Agder

IMDi inviterer deg som er programrådgiver eller leder i kommunene i Agder til en kompetansehevende samling om introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 1. desember 2023

Tidspunkt

28.-29. november 2023 Legg i kalender

Sted

Clarion hotell Ernst, Kristiansand Se på kart

Arrangør

IMDi, i samarbeid med Agder fylkeskommune og NAV. Send e-post til arrangør

Påmeldingsfristen har gått ut.

Har du spørsmål kan du ta kontakt med arrangør på e-post (se lenke over).

På bakgrunn av høye ankomster av fordrevne fra Ukraina, ble samtlige kommuner i landet anmodet om å bosette i 2022 og 2023. Dette innebærer at det er mange kommuner som ikke har tilbudt introduksjonsprogram etter integreringsloven tidligere og det er mange nyansatte i kommunene. IMDi tilby derfor kompetansehevende samlinger fordelt utover i landet, i samarbeid med fylkeskommunene og NAV.

Under samlingen vil du bl.a. få en innføring i integreringsloven, nærmere kjennskap til fylkeskommunens rolle og samarbeidet med NAV med særlig fokus på korte, arbeidsrettede kvalifiseringsløp. Vi vil også bruke mye tid på arbeid med ulike case.

Hovedmålgruppen for denne samlingen er programrådgivere og ledere Agder. Nyansatte vil bli prioritert, men mer erfarne ansatte er også velkomne til å melde seg på samlingen.

Dersom samlingen blir fullbooket forbeholder vi oss retten til å kunne prioritere deltakelse slik at nyansatte får delta, samt at alle kommuner får deltatt med representanter. Det kan da være at kommuner som har meldt på mange deltakere må prioritere hvem som skal få delta. De det gjelder vil vi kontakte direkte.

Program for dagen vil bli lagt ut senere, men tema vil være rammene for introduksjonsprogrammet, med særlig fokus på arbeidsrettet introduksjonsprogram.

Tidspunkt for samlingen:

  • Tirsdag 28. november kl. 10.00 - 16.30, med felles middag kl. 18.00
  • Onsdag 29. november kl. 09.00 - 14.30

IMDi dekker deltakeravgift og felles middag på kvelden. Kommunene må selve bestille og dekke reisekostnader og overnatting.

Program

Dag 1: Rammer for introduksjonsprogrammet

10.00 Åpning 
v/ Karianne Åsheim, IMDi

10.05 Programrådgivers koordinerende rolle 
v/Karianne Åsheim, IMDi 

10.40 Benstrekk 

10.50 Bosetting  
v/ Abdullahi Mohamed Alason, IMDi 

11.30 Lunsj 

12.30 Kompetansekartlegging 
v/ Abdullahi Mohamed Alason, IMDi 

12.45 Fylkeskommunens rolle på integreringsfeltet 
v/Tore Engelsen, Kari Line Seierstad, Siri Anette Nordby (Agder Fylkeskommune) og Joanna Derdowska (Karriere Agder

13.30 Pause

13.50 Integreringsloven og introduksjonsprogrammet
v/ Anna Beskow, IMDi 

Pause

Integreringsloven og introduksjonsprogrammet fortsetter
Case og gruppearbeid 

15.40 Psykososialt arbeid med flyktninger 
 v/Erik Solås Gundersen, RVTS Sør

16.30 Takk for i dag! 

18.00 Felles middag 

Dag 2: Arbeidsrettet introduksjonsprogram – kort programtid 

09.00 Velkommen og takk for i går!

09.05 Arbeidsrettet introduksjonsprogram – hva skal det inneholde? v/ Karianne Åsheim, IMDi 

09.30 NAV som integreringsaktør - hvordan bidrar NAV inn i integreringen av bosatte flyktninger i kommunene? 
v/ Liv Flaten, NAV Agder

10.05 Pause  

Programverksted fra 10.20 til 14.15 (det vil være pauser underveis) 

10.20 Programverksted for planlegging av korte, arbeidsrettede løp 
Vurderinger av mulighetene i arbeidsmarkedet v/Binh Nguyen og Linda Glomset, IMDi

10.55 Programverksted fortsetter: 
Arbeidsrettet innhold som tilbys i introduksjonsprogrammet i vår kommune/region 

11.30 Lunsj   

12.30 Praksisfortelling fra Lindesnes kommune
v/ Katrine Langseth og Vibeke Fjelldal Hansen 

13.10 Galleri – med erfaringsdeling på tvers 

13.30 Benstrekk 

13.45 Programverksted fortsetter: 
Hva har vi lært, og hva tar vi med oss hjem? 

14.15 Avslutning v/ Anders Fyhn, IMDi

14.30 Takk for nå!

Fant du det du lette etter?