Samarbeid om introduksjonsprogram i Finnmark og Troms

IMDi inviterer deg som er programrådgiver eller leder i kommunene i Finnmark og Troms til en kompetansehevende samling om introduksjonsprogrammet.

Sist oppdatert: 22. mars 2024

Tidspunkt

19.-20. mars 2024 Legg i kalender

Sted

Scandic Alta Se på kart

Arrangør

IMDi, i samarbeid med Troms fylkeskommune, Finnmark fylkeskommune og NAV. Send e-post til arrangør

IMDi inviterer til en kompetansehevende samling i Alta, i samarbeid med NAV og fylkeskommunene i Troms og Finnmark.

Under samlingen vil dere blant annet få en innføring i integreringsloven, nærmere kjennskap til fylkeskommunens rolle og samarbeidet med NAV. Samlingen vil ha et særlig fokus på korte, arbeidsrettede kvalifiseringsløp.

Målgruppen for denne samlingen er nyansatte programrådgivere og deres ledere i kommunene i Troms og Finnmark. Nyansatte vil bli prioritert, men mer erfarne ansatte er også velkomne til å melde seg på samlingen.

Dersom samlingen blir fullbooket forbeholder vi oss retten til å kunne prioritere hvem som kan delta. Vi vil prioritere nyansatte og at alle kommuner i begge fylker får delta med 1-2 representanter. Dersom én kommune har meldt på mange deltakere må de ev. prioritere hvem som skal få delta. De det gjelder vil vi kontakte direkte.

IMDi dekker deltakeravgift og felles middag på kvelden, mens reise og overnatting dekkes av kommunen/arbeidsgiver. Husk at dere må bestille overnatting selv. 

Program

Dag 1: Rammer for introduksjonsprogrammet

Fra 9.00 Registrering

Kl. 10.00 Åpning 
v/ Karianne Åsheim, IMDi

Kl. 10.05 Programrådgivers koordinerende rolle 
v/Karianne Åsheim, IMDi 

Kl. 10.40 Pause

Kl. 10.50 Bosetting  
v/ IMDi 

Kl. 11.30 Lunsj 

Kl. 12.30 Kompetansekartlegging 
v/ IMDi 

Kl. 12.45 Fylkeskommunens rolle på integreringsfeltet 
v/Troms fylkeskommune og Finnmark fylkeskommune  

Kl. 13.30 Pause

Kl. 13.50 Integreringsloven og introduksjonsprogrammet
v/ Anna Beskow, IMDi 

Pause

Integreringsloven og introduksjonsprogrammet fortsetter
Case og gruppearbeid 

Kl. 15.40 Psykososialt arbeid med flyktninger 
 v/Marit Borchgrevink, RVTS Nord

Kl. 16.30 Takk for i dag! 

Kl. 18.00 Felles middag 

Dag 2: Arbeidsrettet introduksjonsprogram – kort programtid 

Kl. 09.00 Velkommen og takk for i går!

Kl. 09.05 Arbeidsrettet introduksjonsprogram – hva skal det inneholde?

v/ Karianne Åsheim, IMDi 

kl. 09.30 NAV som integreringsaktør - hvordan bidrar NAV inn i integreringen av bosatte flyktninger i kommunene? 
v/ Birgitte Tiller, NAV Troms og Finnmark 

kl. 10.05 Pause  

Programverksted fra 10.20 til 14.15 (det vil være pauser underveis) 

Kl. 10.20 Programverksted for planlegging av korte, arbeidsrettede løp 
Vurderinger av mulighetene i arbeidsmarkedet v/Bjørn Heger m.fl., IMDi

Kl. 10.55 Programverksted fortsetter: 
Arbeidsrettet innhold som tilbys i introduksjonsprogrammet i vår kommune/region 

Kl. 11.30 Lunsj   

Kl. 12.30 Praksisfortelling fra Tromsø kommune og Alta kommune 

Kl. 13.10 Galleri – med erfaringsdeling på tvers 

Kl. 13.30 Pause

Kl. 13.45 Programverksted fortsetter: 
Hva har vi lært, og hva tar vi med oss hjem? 

Kl. 14.15 Avslutning v/ IMDi

Kl. 14.30 Takk for nå!

Fant du det du lette etter?