Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn

IMDi inviterer til lansering av rapporten "Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn", som er utarbeidet av NKVTS og NOVA på oppdrag fra IMDi. Arrangementet avholdes fysisk, og strømmes også via IMDis nettsider.

Sist oppdatert: 24. mars 2022

Tidspunkt

7. mars 2022 14.00-15.00 Legg i kalender

Sted

IMDis lokaler i Tollbugata 20, Oslo

Arrangør

IMDi

Rapporten ble lansert under et arrangement 7. mars 2022.

Om rapporten

Æreskultur og betydningen av kvinners seksuelle ærbarhet for familiens og slektas sosiale omdømme, kan bidra til at kvinner med innvandrerbakgrunn sjeldnere oppsøker hjelp ved seksuelle krenkelser enn andre.

Manglende kunnskap om det norske samfunnet, hjelpetilbud og egne rettigheter kan også være en barriere. Dette kommer fram i rapporten Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn, som Velferdsforskningsinstituttet NOVA og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress (NKVTS) har utarbeidet på oppdrag fra IMDi.

Bildet er imidlertid ikke entydig. Stor variasjonen mellom ulike grupper, og innad i disse, gjør det vanskelig å generalisere. Mye er likt på tvers av majoritet og minoritet. Som én av informantene til undersøkelsen sa: «Alle våre brukere underkommuniserer seksuelle overgrep.»

Samtidig viser rapporten at det er svært lite forskning i Norge, Norden og internasjonalt som berører eller spesifikt omhandler seksuelle krenkelser mot personer med innvandrerbakgrunn. Den beskjedne forskningen som finnes, gir ikke grunnlag for å konkludere entydig om hvorvidt det er forskjeller mellom personer med og uten innvandrerbakgrunn på disse områdene.

Basert på disse funnene anbefales ytterligere forskning på temaet, der også ofre for seksuelle krenkelser blir spurt, og ikke bare de som hjelper dem. I tillegg anbefales flere tiltak som kan senke terskelen for å søke hjelp og legge til rette for flere anmeldelser.

Undersøkelsen er utført av Margunn Bjørnholt, Anja Bredal og Nora Starheim Ruud ved NKVTS og NOVA. Undersøkelsen omhandler hjelpeapparatet og politiets erfaringer med hjelpesøking blant utsatte.

Program

  • Velkommen, ved Ena Pinjo, avdelingsdirektør i avdeling analyse
  • Presentasjon av rapporten Seksuelle krenkelser og hjelpesøking blant utsatte med innvandrerbakgrunn, ved Margunn Bjørholt, forsker 1 / professor ved NKVTS
  • Spørsmål fra publikum (som er fysisk til stede i salen)
  • Avslutning, ved Ena Pinjo, avdelingsdirektør i avdeling analyse
Fant du det du lette etter?