Seminar: "Er du bekymret, ikke reis!"

Hvordan kan man fange opp og bistå unge i Norge som frykter tvangsekteskap eller å bli etterlatt i utlandet mot sin vilje? Dette seminaret er for deg som jobber med og for ungdom på Østlandsområdet, og som ønsker faglig påfyll om tema.

Sist oppdatert: 10. januar 2018

Tidspunkt

2. mars 2018 08.30-15.30 Legg i kalender

Sted

Røde Kors, Hausmannsgate 7, Oslo

Arrangør

RVTS Øst og IMDi med flere

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 16. februar 2018

Hvem kan delta?

Målgruppa for seminaret er kommunalt ansatte og andre i Østlandsområde som jobber direkte for og med ungdom; helsestasjon for ungdom, lærere/ansatte i skolen, barnevernet, uteseksjonen, politiet, fritidsklubber og andre lavterskel tilbud, SLT-koordinatorer med flere.

Dette få du vite med om

  • Hvordan forebygge at ungdom tas med til utlandet og etterlates/holdes tilbake mot sin vilje
  • Hvordan fanger man opp ungdom i faresonen før «de ender opp» som kompliserte og ofte uløselige konsulære saker i utlandet
  • Hvordan det kan jobbes tverretatlig for å forhindre utreise

Mer detaljert informasjon og program kommer.

Kontakt

RVTS Øst og IMDi arrangerer seminaret sammen med fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo politidistrikt, Oslo kommune, Bufetat og UDI. 

Aktuelt:

Arbeid mot negativ sosial kontroll (ekstern lenke)

Mye av arbeidet mot negativ sosial kontroll skjer lokalt. I desember sendte regjeringen et brev til alle kommuner og fylkeskommuner slik at de som jobber med barn og unge får mer kunnskap om temaet og ulike hjelpetiltak.

Fant du det du lette etter?