Tidspunkt

2. mars 2018 08.30-15.30 Legg i kalender

Sted

Røde Kors, Hausmannsgate 7, Oslo

Arrangør

RVTS Øst og IMDi med flere

Pris

Gratis

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 16. februar 2018

Hvem kan delta?

Målgruppa for seminaret er kommunalt ansatte og andre i Østlandsområde som jobber direkte for og med ungdom; helsestasjon for ungdom, lærere/ansatte i skolen, barnevernet, uteseksjonen, politiet, fritidsklubber og andre lavterskel tilbud, SLT-koordinatorer med flere.

Dette få du vite med om

  • Hvordan forebygge at ungdom tas med til utlandet og etterlates/holdes tilbake mot sin vilje
  • Hvordan fanger man opp ungdom i faresonen før «de ender opp» som kompliserte og ofte uløselige konsulære saker i utlandet
  • Hvordan det kan jobbes tverretatlig for å forhindre utreise

Mer detaljert informasjon og program kommer.

Kontakt

RVTS Øst og IMDi arrangerer seminaret sammen med fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo politidistrikt, Oslo kommune, Bufetat og UDI. 

Aktuelt:

Arbeid mot negativ sosial kontroll (ekstern lenke)

Mye av arbeidet mot negativ sosial kontroll skjer lokalt. I desember sendte regjeringen et brev til alle kommuner og fylkeskommuner slik at de som jobber med barn og unge får mer kunnskap om temaet og ulike hjelpetiltak.