Tidspunkt

17. februar 2016 10.00-15.00 Legg i kalender

Sted

Ambassadeur Hotel, Drammen

Arrangør

IMDi Indre Øst Send e-post til arrangør

Påmelding Ekstern lenke Påmeldingsfrist: 10. februar 2016

De tre fylkene som sogner til IMDi Indre Øst - Hedmark, Oppland og Buskerud - skal i 2016 bosette 616 enslige mindreårige. Enda flere skal bosettes i 2017.  

IMDi Indre Øst inviterer alle kommuner og spesielt de som nå vurderer eller nettopp har vedtatt å bosette enslige mindreårige, for inspirasjon og for å få svar på spørsmål og avklaringer for igangsetting av arbeidet.

Det blir ett seminar i hvert av fylkene, og seminaret i Buskerid vil arrangeres i Drammen.

Erfaringsdeling og kunnskapsdeling vil stå i fokus. BUF-etat vil informere om ulike tiltak, IMDi vil informere om tilskuddsordninger og erfarne kommuner vil dele sin kunnskap om bosetting av enslige mindreårige. I tillegg vil en folkehøgskole informere om opphold på skolen som tiltak for enslige mindreårige over 17 år. Fylkesmannen vil også være representert.