Seminar: Om tolking i sårbare situasjoner

IMDi og UDI arrangerer et seminar om emosjonelle belastninger ved tolking i sårbare situasjoner og tolkers psykiske helse.

Sist oppdatert: 31. oktober 2022

Tidspunkt

29. oktober 2022 10.00-13.00 Legg i kalender

Sted

Strømmes via Teams

Arrangør

IMDi og UDI

Utbrenthet og sekundærtraumatisering blant tolker er ikke uvanlig og med dette seminaret ønsker vi å rette oppmerksomhet mot tolkers psykiske helse.

Seminaret er målrettet tolker, men er også svært interessant for fagpersoner som ønsker innsikt i hvordan de kan bidra til å ivareta tolkene som arbeider for dem. Offentlige organer som benytter seg av tolketjenester har et ansvar for å iverksette tiltak og implementere rutiner som bidrar til å ivareta tolkenes helse.

Program

  • Politiets utlendingsenhet v/Kim Robin Haugen forteller om forholdene for tolker på Nasjonalt ankomstsenter i Råde.
  •  Tetyana Tkachenko, Maria Kim Espeland og Randi Havnen forteller om sine erfaringer med tolking i sårbare situasjoner, moderert av Winnie Nyheim-Jomisko.
  • Psykologspesialist ved RVTS Øst, Winnie Nyheim-Jomisko holder et undervisningsopplegg med tittelen "Emosjonelle belastninger i arbeidet som tolk". 

Arrangementet strømmes direkte herfra.

Fant du det du lette etter?