Webinar: «Norsktrening gjennom frivillige aktiviteter»

IMDi inviterer til et webinar om norsktrening i regi av frivillige organisasjoner med utgangspunkt i Probas rapport om Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivillige organisasjoner

Sist oppdatert: 19. april 2024

Tidspunkt

16. april 2024 10.00-11.30 Legg i kalender

Sted

Webinar

Rapport - Evaluering av norsktrening i regi av frivillige organisasjoner

Program

  • 10.00 - 10.05 Velkommen ved Hanna Knoff, avdelingsleder (IMDi)
  • 10.05 - 10.30 Evaluering av norsktreningstilbud i regi av frivilligheten ved Tonje Bentzen (Proba samfunnsanalyse)
  • 10.30 - 11.10 Refleksjoner rundt funn, samt utfordringer og behov i norsktreningsaktiviteter ved Oslo Røde Kors, Norske Kvinners Sanitetsforening, Kristent Interkulturelt Arbeid, Norges Frivillighetssentraler
  • 11.10 - 11.25 Nyttige verktøy og ressursbanken for norsktrenere ved Ingvild Røed Sletten (Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse - HK-dir)
  • 11.25 - 11.30 Veien videre og avslutning ved Hanna Knoff (IMDi)

Om webinaret

Formålet er å formidle kunnskap om og motivere til norsktrening i regi av frivilligheten, få fram utfordringer og behov, samt forslag til mulige tiltak som kan bidra til å styrke arbeidet med ulike former for norsktrening i frivillige organisasjoner.

Målgruppen er frivillige organisasjoner som har aktiviteter på integreringsfeltet, forvaltere av tilskudd til integreringsarbeid og andre interesserte i trening på språk som en del av aktiviteter i regi av frivilligheten.

Fant du det du lette etter?