Andebu bo- og behandlingssenter vant nasjonal Mangfoldspris

Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter i Sandefjord kommune vant Mangfoldsprisen i kategorien små virksomheter. Prisen ble delt ut på på IMDIs mangfoldskonferanse i Oslo 1. desember.

Sist oppdatert: 1. desember 2022

Juryen begrunner seieren blant annet med at virksomheten bevisst ikke lar mangel på perfekte norskkunnskaper være til hinder for å komme i jobb. Den fremhever også at virksomhetens arbeid med å gi personer med innvandrerbakgrunn mulighet til å komme inn i arbeidslivet og få brukt sin kompetanse, starter allerede i utlysningsteksten for ledige stillinger.  

Inkluderende arbeidsliv 

Mangfoldsprisen er statens utmerkelse for fremragende bruk av innvandreres kompetanse i arbeidslivet og ble i dag delt ut av statssekretær i Arbeids- og inkluderingsdepartementet, Nancy Hertz.  

-Det norske arbeidsmarkedet er tilsynelatende åpent og inkluderende og preget av høy generell arbeidsdeltakelse. Samtidig viser flere studier at personer med innvandrerbakgrunn har større problemer med å komme inn på arbeidsmarkedet, få brukt egen kompetanse og avansere i en relevant jobb. Særlig synlige minoriteter, sliter med å vinne gjennom i rekrutteringsprosesser til tross for at de er kvalifiserte. Mangfoldsprisen er en viktig utmerkelse til de som velger å gå foran i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn. 

- Avdeling Blåveis ved Andebu bo- og behandlingssenter representerer en sektor som har en høy andel innvandrere sammenliknet med andre sektorer og behovet for arbeidskraft i sektoren er økende. Vinneren jobber systematisk med å bruke innvandreres kapasitet og kompetanse, og er bevis på at selv små virksomheter kan utgjøre en forskjell og være et forbilde for andre, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn. 

Nasjonale prisvinnere Mangfoldsprisen 2022 

Kategori Små virksomheter (inntil 19 årsverk) 

 • Avdeling Blåveis v/ Andebu bo og behandlingssenter, Sandefjord kommune (Vestfold & Telemark) 

Kategori Mellomstore -og store virksomheter  

 • Natre Vinduer avdeling Hemnes (Nordland) 

Kategori Årets mangfoldsvirksomhet:  

 • Natre Vinduer avdeling Hemnes (Nordland) 

Den nasjonale juryen for tildeling av mangfoldsprisen har bestått av; 

 • Juryleder -Halwan Ibrahim, assisterende direktør, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) 
 • Elisabeth Sevatdal Øygard, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 • Marit Warncke, administrerende direktør, Bergen næringsråd 
 • Anne Cecilie Berntsen, seniorrådgiver, NHO 
 • Amna Veladar, seniorrådgiver, KS 
 • Julie Lødrup, førstesekretær, LO 
 • Elisabeth Sevatdal Øygard, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet 
 • Marit Warncke, direktør, Bergen Næringsråd 
 • Håvard Berntzen, leder politikkutvikling, HR-Norge 
 • Kimiya Sajjadi, CEO, Big Enough Global 
 • Patrick Sandahl, Strategiansvarlig, Investor AS 

Les mer på: www.mangfoldsprisen.no 

 

Fant du det du lette etter?