Ny IMDi-rapport: Flere innvandrere i distriktene

Stadig færre innvandrere søker seg til sentrale strøk. Det viser Integrerings- og mangfoldsdirektoratets (IMDi) nye rapport om integreringen i Norge.

Sist oppdatert: 29. februar 2024

«Hvordan går det med integreringen i Norge?»

Rapporten «Hvordan går det med integreringen?» viser tendenser til en klar desentralisering de siste tjue årene: at innvandrere i stadig større grad blir værende i sin første bostedskommune, og færre flytter til sentrale strøk.

Les mer og last ned rapporten
«Hvordan går det med integreringen?»
Indikatorer for integrering 2023

- Vi tror det er flere årsaker til dette.Blant annet har nyere ankomster delvis startet sin tid i Norge på mindre sentrale steder. Innvandrere blir også i stadig større grad værende i sin første bostedskommune. I tillegg er det færre som flytter til de mer sentrale strøk enn tidligere, sier konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren.

- Krig og urolige tider preger også integreringsarbeidet. Innvandrere er overrepresentert blant de som sliter økonomisk. Derfor er det ekstra viktig å følge med på utviklingen fremover, og her er denne rapporten et viktig verktøy, sier IMDi-direktøren.

Rapporten gir et årlig oversiktsbilde av hvordan det går med innvandrerne og deres norskfødte barn på områder som utdanning, arbeid, økonomi, levekår, samt politisk og sosial integrering.

- Mye går bra med integreringen i Norge.Samtidig skal vi alltid stå på for å gjøre integreringen enda bedre. Særlig viktig er det å jobbe for at folk kommer ut i jobb. Arbeidsplassen er den viktigste integreringsarenaen, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap). 

- Gjennom de siste atten månedene har Norge tatt imot et historisk høyt antall mennesker som er drevet på flukt. Vi ønsker å lære av erfaringene vi har gjort oss så langt, slik at vi kan være enda bedre rustet framover. Regjeringen har derfor satt i gang arbeidet med en stortingsmelding om integrering, som etter planen skal legges fram til våren, sier statsråden.

Andre funn i rapporten:

  • Den langvarige trenden med økning i positive holdninger til innvandring og integrering fortsetter.
  • Stadig flere barn og unge med innvandrerbakgrunn fullfører videregående opplæring og tar høyere utdanning. På samme tid er frafallet i videregående fortsatt høyest blant innvandrergutter.
  • Barn med innvandrerbakgrunn er sterkt overrepresentert blant de som vokser opp i lavinntekt.
  • Sannsynligheten for å oppleve diskriminering er mer enn dobbelt så stor blant personer med innvandrerbakgrunn enn i befolkningen ellers.

Lanseringsseminar 28. august 2023

Fant du det du lette etter?