Fra minoritetsrådgiver til mangfoldsrådgiver

IMDis minoritetsrådgivere har siden 2008 hjulpet unge som er, eller står i fare for, å bli, utsatt for negativ sosial kontroll og æresrelatert vold. Nå bytter de navn til mangfoldsrådgiver.

Sist oppdatert: 14. juni 2024

Et mer inkluderende og dekkende navn

Det nye navnet er mer inkluderende og dekkende for hva rådgiverne jobber med. Mangfoldsrådgiverne er et lavterskeltilbud for ungdommer og voksne på utvalgte videregående- og ungdomsskoler i alle landets fylker, og enkelte voksenopplæringssenter.

De gir individuelle råd, veiledning og oppfølging, har samtalegrupper og andre aktiviteter. I tillegg bidrar de med kompetanseheving av skoleansatte og øvrige tjenester.

I fjor veiledet mangfoldsrådgivere i 950 saker. De fleste handlet om negativ sosial kontroll og vold.

Viktig forebygging

Negativ sosial kontroll og æresrelatert vold er alvorlige hindringer for den enkeltes frihet og deltakelse i samfunnslivet. Å få bukt med negativ sosial kontroll, er et av hovedmålene i integreringspolitikken. Mangfoldsrådgivere er en viktig del av det forebyggende arbeidet.

IMDis fagteam for forebygging av negativ sosial kontroll og æresrelatert vold tilbyr kompetanseheving for ansatte på skoler som ikke har mangfoldsrådgivere og ansatte i voksenopplæringssentre og flyktningtjenester.

Les mer:

Fant du det du lette etter?