Anmodning om bosetting av 38 000 flyktninger

IMDi sender ut en justert anmodning til alle norske kommuner og ber om bosetting av 38 000 flyktninger i løpet av 2023.   Kommunene bes svare på IMDis anmodning senest 31. august.

Sist oppdatert: 27. november 2023

Justert anmodning 

Det er behov for å bosette flere enn de 35 000 IMDi opprinnelig anmodet om for 2023. Og 7000 flere enn de 31 000 plassene som allerede er vedtatt av kommunene.

Konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren oppfordrer alle kommuner til å vedta i tråd med antallet flyktninger de blir anmodet om å bosette.

– Det gjøres en avgjørende innsats i norske kommuner – store og små, fra nord til sør - for bosetting og integrering av flyktninger i Norge. Det vil bli minst like avgjørende i tiden fremover, sier Fransplass Røren.

Økte prognoser

Prognosene over bosettingsbehovet har økt siden IMDis anmodning i fjor høst.

– Situasjonen kan endre seg gjennom året. Det endelige behovet for bosetting i 2023 både kan bli høyere og lavere enn det vi har kjennskap til noe, sier IMDi-direktøren.  

Fordeling

Fordelinga av bosettingsbehovet per kommune er fastsatt av IMDi, i samråd med kommunenes sentralforbund (KS), og etter tilråding fra fylkeskommunen. 

Kommunene bes svare på IMDis anmodning senest 31. august.

Aktuelle lenker: 

Fant du det du lette etter?