Informasjon til ukrainske flyktninger på nytt nettsted

1. juni ble nettstedet «Ny i Norge» lansert. Her skal nyankomne ukrainske flyktninger finne informasjon de trenger for å registrere seg, søke om opphold og begynne livet sitt i Norge.

Sist oppdatert: 2. desember 2023

Nettstedet eies av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet og er laget i samarbeid med andre offentlige aktører.

«Ny i Norge» er under utvikling og den første versjonen som publiseres 1. juni er resultatet av et samarbeid mellom en rekke aktører. Den første versjonen av nettstedet har samlet informasjon fra Arbeidstilsynet, Arbeids- og velferdsdirektoratet, Direktoratet for høyere utdanning og kompetanse, Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, Helsedirektoratet, Lånekassen, Mattilsynet, NAV, Politiet, Skatteetaten, Utdanningsdirektoratet og Utlendingsdirektoratet og er rettet mot voksne personer med midlertidig kollektiv beskyttelse.

Nettstedet finner du på nyinorge.no

-Dette er en milepæl i arbeidet med å samle informasjon for nyankomne flyktninger og innvandrere på ett sted, sier konstituert direktør i IMDi, Lisbeth Fransplass Røren.

Målet er å gjøre informasjonen så oversiktlig og enkel å forstå som mulig, og derfor blir tilbakemeldinger på den første versjonen viktig. Fra høsten er planen å utvide nettstedet til å omfatte flere offentlige instanser. Da skal nettsiden også oversettes til flere språk slik at flere målgrupper kan nås. Per i dag er nettsiden på språkene norsk, engelsk, ukrainsk og russisk.

Nettstedet er brukertestet av ukrainske flyktninger på nasjonalt ankomstsenter i Råde, og utviklingen av nettstedet vil fortsette frem til en større lansering i september.

Nettstedet kommer som følge av at IMDi har fått i oppdrag av Arbeids- og inkluderingsdepartementet å utarbeide samlet informasjon for nyankomne flyktninger og andre innvandrere.

Fant du det du lette etter?