Kommunene har vedtatt å bosette 34 000 flyktninger hittil i år

IMDi ba norske kommuner i mai om å bosette 7000 flere flyktninger - totalt 38 000 i løpet av året. Kommunene har så langt vedtatt å ta imot over 34 000 flyktninger. IMDi venter fortsatt på svar fra halvparten av kommunene.

Sist oppdatert: 6. mars 2024

Om trenden fortsetter, vil man totalt få 37 000 plasser i år.  

- Det betyr at vi ikke er helt i mål. Nå ser vi frem til å motta svar fra resterende kommuner. Vi oppfordrer på det sterkeste til å vedta i tråd med anmodningen. IMDi vil veilede og støtte kommuner i dette arbeidet, sier konstituert direktør i IMDi Lisbeth Fransplass Røren.  

Kommuner kan få 50 000 kr per person de bosetter utover den opprinnelige anmodningen fra IMDi.

- Norge fortsetter å ta imot rekordmange flyktninger fra et krigsherjet Ukraina. Jeg er glad for at solidariteten og viljen til å skaffe nye hjem fortsetter i kommunene. Regjeringen har vært opptatt av å få tiltak som støtter opp under kommunenes arbeid med bosetting og integrering og jeg håper det bidrar til at flere vedtar i tråd med anmodningen. Det er avgjørende for at vi skal lykkes med å ta imot flest mulig på en god måte, sier arbeids- og inkluderingsminister Marte Mjøs Persen (Ap).

- Noen kommuner melder at de har utfordringer med å skaffe nok boliger og tilstrekkelig kapasitet i kommunale tjenester som helse, skole og barnehage. Samtidig ser vi en imponerende innsats for å finne gode løsninger i en krevende situasjon. Og kommunene bosetter fortsatt i et høyt tempo. UDI har meldt om en sterk økning i ankomster de siste dagene. Det høye bosettingstempoet fortsetter utover høsten, avslutter Røren.

Fant du det du lette etter?