Ny ordning med fast tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger

I dag kan kommunene søke om 80 prosent refusjon for sine utgifter til barnevernstiltak for enslige mindreårige flyktninger. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet for 2017 å erstatte denne ordninger med et fast tilskudd.

Sist oppdatert: 1. november 2016

Ordningen skal ifølge forslaget legges om fra 1. januar 2017, og den skal slås sammen med det særskilte tilskuddet som kommunen mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger i dag. IMDi skal forvalte den utvidede tilskuddsordningen.

Kommunene skal fortsatt kunne søke refusjon for utgifter som påløper til og med 31. desember 2016. Alle søknader må sendes til til Bufdir innen 1. august 2017.

I den nye ordningen vil kommunene få et fast tilskudd per enslig mindreårig flyktning per år. Kommunene får tilskuddet for alle enslige mindreårige flyktninger uavhengig om det er barnevernstiltak eller ikke. Regjeringen foreslår at den nye ordningen skal være en overslagsbevilgning som refusjonsordningen er i dag. 

Tilskuddet utbetales til og med det året den enslige mindreårige flyktningen fyller 20 år:

  • Tilskuddet skal være på 1 198 000 kroner per år til og med det året flyktningen fyller 16 år.
  • Fra og med det året flyktningen fyller 17 år skal tilskuddet være 750 000 kroner. 
  • Omleggingen av ordningen fører ikke isolert sett til endringer i de gjennomsnittlige overføringene til kommunene per enslig mindreårig flyktning.

Regjeringen foreslår også å utvide tilskuddsperioden for Tilskudd ved bosetting av personer med alvorlige, kjente funksjonshemminger og/eller atferdsvansker for enslige mindreårige flyktninger. I dag kan kommunene få dette tilskuddet i maksimalt fem år.

Regjeringen foreslår at tilskuddet skal kunne utbetales fram til enslige mindreårige fyller 20 år. Dersom de fyller 20 år før det har gått fem år, skal kommunen likevel kunne få tilskuddet i fem år, slik som i dag. Denne utvidelsen av tilskuddsordningen vil gi kommunene større sikkerhet ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger med særlige behov.

Les mer på regjeringen.no.

Fant du det du lette etter?