Foreslår 500 millioner til integreringsarbeid

Regjeringen foreslår til sammen 484,9 millioner kroner til styrking av integreringstiltak i 2017. Tiltakene følger opp føringer fra integreringsmeldingen.

Sist oppdatert: 6. oktober 2016

- Det er flott at regjeringen ser behovet for økt innsats for bosetting og integrering i kjølvannet av den store asylbølgen i fjor. Det vil naturligvis være god bruk for midlene, og IMDi vil forvalte dem så treffsikkert og effektivt som mulig. Nå avventer vi spent endelig budsjettvedtak etter behandlingen i Stortinget, sier direktør for IMDi, Libe Rieber-Mohn.

Hovedmålene for tiltakene er raskere bosetting av flyktninger og at flere nyankomne skal delta i arbeids- og samfunnsliv.

Noen av hovedforslagene i statsbudsjettet:

 • For å få fortgang i bosettingen gis følgende tilskudd til kommunene:
  • 50 000 per person som er bosatt utover anmodningstallet
  • 100 000 per enslige mindreårige
  • 500 000 per person som bosettes fra institusjon/tilrettelagt avdeling
 • Refusjonsordningen for enslige mindreårige avvikles, og blir erstattet av en ny tilskuddsordning
 • Ny tilskuddsordning for opplæring i kultur- og samfunnskunnskap for personer i mottak
 • Etablering av hurtigspor inn i arbeidsmarkedet for flyktninger med kompetanse som er etterspurt
 • Videreføring av integreringsmottak

I tillegg foreslår regjeringen en ny satsing hvor IMDi skal jobbe sammen med politiet og Oslo kommune om å redusere kriminalitet og bedre boforholdene i bydelen Grønland i Oslo.

Les mer på Justis- og beredskapsdepartementets nettsider

Les mer om forslaget om avvikling av refusjonsordningen på Barne- og likestillingsdepartementet

Les mer om statsbudsjettet på regjeringen.no

Fant du det du lette etter?