Har du registrert alt du skal i NIR?

Sjekk at kommunen din er ajour med registrering av deltakelse i norskopplæring og avslutning av introduksjonsprogram for 2016 i NIR. Dette må du gjøre innen 15. januar – også hvis kommunen bruker eget fagsystem.

Sist oppdatert: 19. desember 2016

Dette skal være registrert i NIR:

 • At personen har deltatt i opplæring i norsk og samfunnskunnskap i 2016. Både vedtak om deltakelse og antall timer skal være registrert.
 • At personen har deltatt i introduksjonsprogram i 2016. Både vedtak om deltakelse, tiltak i programmet og antall timer skal være registrert.
 • At personen har avsluttet introduksjonsprogram i 2016, med avslutningsårsak. 

Hvorfor må du registrere dette innen 15. januar?

Data registrert i NIR inngår i IMDis årlige rapportering på deltakelse i norskopplæring, og deltakelse i og resultater for introduksjonsprogram. For at dataene fra din kommune skal være med i rapporteringen for 2016, må du registrere dem innen 15. januar 2017.

Det er kun dataene registrert innen denne datoen som vil være en del av IMDis offisielle tall for 2016 og dermed tilgjengelige i statistikkløsningen vår, både på nasjonalt, fylkes- og kommunalt nivå.

Slik gjør du det

Kommuner som ikke har egne fagsystemer:

 1. Skriv ut rapport «Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram» i NIR. Velg kalenderåret 2016.
 2. Sjekk om rapporten er korrekt. Vær oppmerksom på at for enkelte personer i NIR vises en avslutning som feilaktig er satt av systemet. I så fall må du slette denne automatiske registreringen og registere avslutningen på nytt. Det kan også hende at enkelte personer dessverre ikke fremkommer i rapporten, selv om det er registrert avslutning i 2016. Disse personene vil allikevel være inkludert i IMDis årsrapportering og statistikk.
  • Ja, data i NIR er korrekt: Alt er under kontroll. Ingen tiltak nødvendig.
  • Nei, data i NIR er ikke korrekt: Registrer avslutningsårsak i NIR. Benytt avslutningsårsaker som er listet opp i NIR under «registrer avslutning» på fanen «intro» og gå tilbake til trinn 1-2. 

Kommuner som har egne fagsystemer:

 1. Skriv ut rapport fra kommunens fagsystem som gir oversikt over deltakere som avsluttet introduksjonsprogram i 2016.
 2. Skriv ut rapport «Deltakere som har avsluttet introduksjonsprogram» i NIR. Velg kalenderåret 2016.
 3. Sjekk om rapporten fra kommunens fagsystem samsvarer med rapporten fra NIR. Vær oppmerksom på at for enkelte personer i NIR vises en avslutning som feilaktig er satt av systemet. I så fall må du slette denne automatiske registreringen og registere avslutningen på nytt. Det kan også hende at enkelte personer dessverre ikke fremkommer i rapporten, selv om det er registrert avslutning i 2016. Disse personene vil allikevel være inkludert i IMDis årsrapportering og statistikk.
  • Ja, rapporten i NIR samsvarer med rapporten fra kommunens fagsystem: Alt er under kontroll. Ingen tiltak nødvendig.
  • Nei, rapporten i NIR samsvarer ikke med rapporten fra kommunes fagsystem: Gå til trinn 4.
 4. Er data fra kommunens fagsystem er blitt overført til NIR?
  • Ja, data er blitt overført til NIR: Da må du registrere avslutningsårsak direkte i NIR. Benytt avslutningsårsaker som er listet opp i NIR under «registrer avslutning» på fanen «intro».
  • Nei, data er ikke blitt overført til NIR: Du må overføre data fra kommunens fagsystem til NIR og gå tilbake til trinn 1-4.

Trenger du hjelp?

Hvis du opplever feil når du forsøker å oppdatere registreringer i NIR for den enkelte personen, må du melde inn dette til IMDinett-support med konkret beskrivelse og med referanse til personens DUF-nummer. Marker gjerne supportsaken med «årsrapportering» i overskriften.

Det er NIR-superbrukere i kommunen som har tilgang til IMDinett-support.

For ytterligere informasjon om kjente feil i NIR, gå til denne siden.

 

 

Fant du det du lette etter?