Bedre tilgang på  integreringsstatistikk

Mandag lanserte IMDi et helt nytt verktøy for statistikk om integrering helt ned på kommunenivå. Statsråd Sylvi Listhaug var blant de som deltok, og lanseringsseminaret kan streames her.

Sist oppdatert: 1. februar 2016

Lanseringsseminar del 1 (Geir Barvik, Benedicte Falch-Monsen, Lars Østby):

 

Lanseringsseminar del 2 (Sylvi Listhaug, Anders Barstad):

 

Nå blir det enklere å finne tall!

IMDi.no har nettopp gjennomgått en totalrenovasjon, og det nye statistikkverktøyet er den aller største endringen på nettstedet.

Verktøyet gjør det enklere å finne tall om integrering for kommuner, fylker, næringsregioner og for hele landet. Man kan enkelt sammenlikne tall for en bydel eller kommune opp mot andre kommuner eller andre geografiske enheter. 

IMDi oppfordrer alle samarbeidsaktører til aktivt å ta det i bruk, og komme med tilbakemeldinger for videreutvikling av verktøyet.

Hva slags statistikk vil en finne?

I nettverktøyet vil det være tall for:

  • innvandring og bosetting
  • skole og utdanning
  • kvalifisering og introduksjonsprogram
  • arbeid og levekår
  • utbetalt tilskudd

Tallene er brutt ned etter aldersgrupper, kjønn, innvandringsgrunn, botid, og verdensregion, der det har vært mulig og hensiktsmessig. Løsningen inneholder i første omgang statistikk per år, og noen tidsserier.

Tallene blir brukervennlig presentert i form av grafer, og kan ved behov skrives ut som faktaark eller lastes ned.

Hvem er dette nyttig for?

Med det nye nettverktøyet skal ulike aktører som jobber med integrering kunne jobbe mer kunnskaps- og faktabasert på integreringsfeltet.

Statistikksiden skal kunne brukes som ett av flere grunnlag for kommuners, fylkeskommuners og statlige sektormyndigheters arbeid med samfunnsplanlegging, tjenesteutvikling og forvaltning for en mangfoldig befolkning.

Fant du det du lette etter?