Mer grunnskoleopplæring til ungdom

Ungdommer som ikke har et godt nok faglig grunnlag til å starte eller gjennomføre videregående opplæring, kan nå få mer grunnskoleopplæring.

Sist oppdatert: 1. desember 2016

Kunnskapsdepartementet har innført en mulighet for kommuner og fylkeskommuner til å tilby mer grunnskoleopplæring etter opplæringsloven § 4A-1 til ungdommer som har rett til videregående opplæring etter opplæringsloven § 3-1. 

Lovendringen vil være spesielt relevant for unge flyktninger og innvandrere som kommer til Norge sent i skoleløpet og som derfor ikke har fått all den grunnskoleopplæringen de har behov for. De som deltar i introduksjonsprogrammet kan få dette tilbudet som en del av sitt program. 

Du kan lese mer om dette i veilederen "Mer grunnskoleopplæring til ungdom" som Utdanningsdirektoratet har utarbeidet.

Fra 2017 vil fylkeskommuner også få mulighet til å søke IMDi om midler for å sette i gang tiltak for målgruppen gjennom tilskuddsordningen Jobbsjansen.

Fant du det du lette etter?