Søk integreringstilskot for år 1 snarast

Søknader om integreringstilskot for flyktningar som har blitt busette i 2016, bør kommunane sende inn så snart som mogleg etter busettinga. IMDi kan ikkje garantere at søknader som blir tekne imot seinare enn 21. november, blir utbetalte i år.

Sist oppdatert: 25. oktober 2016

Kommunen kan søke om integreringstilskotet for flyktningar som har ankomen kommunen. Det er ikkje mogleg å sende søknadsskjema for flyktningar som kommunen har sagt ja til å ta i mot, men som ventar på å bli busett.

IMDi behandlar søknadene i den rekkefølgja dei kjem inn. Søknader om tilskot for 2016 som ikkje blir utbetalt i år, vil bli saksbehandla og utbetalte så tidlig som mulig i 2017.

Fant du det du lette etter?