Vertskommuner for integreringsmottak bestemt

Vertskommunene for integreringsmottak er offentliggjort. De fem kommunene er Bodø, Steinkjer, Larvik, Oslo og Kristiansand.

Sist oppdatert: 28. september 2016

Utvelgelsen av kommunene og mottak har skjedd i samarbeid mellom UDI, IMDi, Vox og NAV. Kommunene er valgt blant annet fordi de har et godt utgangspunkt for å tilby gode kvalifiseringstilbud til beboere. De er også valgt for å få en variasjon i størrelse, geografisk beliggenhet og type driftsoperatører for asylmottaket.

Raskere integrering

IMDi har fått i oppdrag fra Justis- og beredskapsdepartementet å etablere, utvikle og prøve ut ulike modeller for integreringsmottak. Dette skal gjøres i tett samarbeid med UDI, Vox, AVdir og andre relevante aktører.

Formålet med integreringsmottakene er at nyankomne flyktninger skal komme raskere i gang med arbeid og deltakelse i samfunnet.

Målgruppen for integreringsmottak er flyktninger som nylig er blitt innvilget oppholdstillatelse og som venter på bosetting i en kommune – og asylsøkere fra grupper med høy sannsynlighet for å få oppholdstillatelse.

Hva er nytt med integreringsmottak?

Forskjellen mellom integreringsmottak og ordinære mottak er i hovedtrekk at beboerne i integreringsmottakene skal ha et fulltids kvalifiseringsprogram med kompetansekartlegging, karriereveiledning og kvalifiseringstiltak (det vil si tiltak som gjør beboeren i stand til å gå over i arbeid eller utdanning).

Deltakerne i fulltidsprogrammet skal gis grunnleggende ferdigheter i norsk, innsikt i norsk samfunnsliv og forberedes for deltakelse i arbeidslivet.

Beboerne skal i hovedsak bosettes i samme kommune som mottaket ligger i. På den måten kan beboere fortsette i kvalifiserende aktiviteter uten avbrudd, også etter at de er blitt bosatt i kommunen.

Les mer på regjeringen.no

Les mer på udi.no

Fant du det du lette etter?