Alt om bolig på ett sted

På veiviseren.no finner du alt innenfor bolig, både på strategisk og operativt nivå. Veiviseren gir kommunene veiledning gjennom arbeidsprosesser, digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner.

Sist oppdatert: 15. november 2017

Veiviseren.no er et felles nettsted der IMDi og fem andre direktorater samler informasjon og verktøy for bolig og tjenester. Nettstedet, som ble lansert for ett år siden, retter seg primært mot ansatte i kommunene.

Når kommunene finner aktuell informasjon fra direktoratene samlet på ett sted blir det boligsosiale arbeidet mer effektivt. Det er lettere å få oversikt over fagfeltet, hvem aktørene er, og hvordan brukermedvirkning kan påvirke tjenestene positivt. Veiviseren bidrar også til kunnskapsdeling mellom kommunene gjennom eksempler fra praksisfeltet.

Veiviseren handler blant annet om temaer som: kommunal planlegging, bosetting av vanskeligstilte, integrering, innovasjon, oppfølgende tjenester og arbeidet knyttet til sårbare overganger fra fengsel, barnevern og helseinstitusjoner. Veiviseren vil gjøre dette arbeidet enklere for kommunene gjennom å veilede dem gjennom arbeidsprosesser steg-for-steg, tilby digitale kurs, tilgang på sjekklister, maler og verktøy og eksempler fra andre kommuner og aktører. Eksemplene er formidlet av kommunene og viser deres erfaringer.

Redaksjonen er alltid på jakt etter nye, gode eksempler fra kommunene. Har du innspill fra din kommune? Bruk innspillsmulighetene i Veiviseren til å gi tilbakemeldinger. Alle innspillene går direkte til redaksjonen som drøfter hvordan innspillene best kan ivaretas. 

IMDi bidrar til utvikling av innholdet i Veiviseren sammen med disse direktoratene: Arbeids- og velferdsdirektoratet, Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet, Helsedirektoratet, Husbanken og Kriminalomsorgsdirektoratet. Innholdet utvikles sammen med kommunene, samarbeidspartnere fylkesmenn og brukerorganisasjonene.

Fant du det du lette etter?