Færre flyktninger skal bosettes

Neste år vil det være behov for å bosette betydelig færre flyktninger i norske kommuner – om lag 4 400 personer. Det er under halvparten av antallet som kommer til å bli bosatt i år.

Sist oppdatert: 26. juni 2017

Årsaken er at det er ventet at færre kommer til å søke asyl i Norge. 

- Vi har aldri sett så store svingninger i antall personer som søker asyl som nå. Det gjør det ekstra krevende for kommunene å tilpasse sin kapasitet til det faktiske behovet for bosetting av flyktninger. Vi er klar over at nedgangen kan skape utfordringer for noen kommuner, sier IMDis direktør, Libe Rieber-Mohn.

2016 var et rekordår med over 15 000 bosatte flyktninger, og i år blir rundt 11 000 flyktninger bosatt i norske kommuner. Nå tilsier prognoser fra Beregningsgruppa for Utlendingsforvaltningen (BGU) at antall flyktninger som skal bosettes i 2018 vil gå ned til om lag 4 400 personer.

- Selv om situasjonen for 2018 ser ut til å bli annerledes enn det kommunene har erfart de siste årene, er det fortsatt viktig at kommunene bidrar til rask bosetting og god integrering. Hvis prognosene viser seg å holde stikk, vil vi ikke be alle kommuner som bosetter flyktninger i år om å bosette flyktninger til neste år. Andre kommuner må forberede seg på å bosette færre flyktninger enn de gjør i dag, sier Rieber-Mohn.

For å sikre størst mulig forutsigbarhet for kommunene, vil IMDi vente med anmodningene om bosetting i 2018 til fjerde kvartal i år. Anmodningene vil være basert på de siste tilgjengelige prognosene fra BGU.

Her kan du lese brevet som har gått ut til norske kommuner, underskrevet av direktør i IMDi, Libe Rieber-Mohn, og administrerende direktør i KS, Lasse Hansen.

Fant du det du lette etter?