Flere flytter internt i fylket - færre til Oslo

Å flytte internt i fylket blir stadig mer vanlig for personer med flyktningbakgrunn som flytter til en annen kommune enn de har blitt bosatt i. Det er ett av hovedfunnene i SSBs rapport Monitor for sekundærflytting.

Sist oppdatert: 29. juni 2017

Rapporten ser på personer med flyktningbakgrunn som ble bosatt i Norge i årene 2005-2014, om de forlot bosettingskommunen sin, og hvor de som flyttet bosatte seg.

Fortsatt mange til Oslo

Den sterke veksten i fylkesintern flytting har gått på bekostning av flytting til Oslo. Likevel tiltrekker hovedstaden fremdeles mange personer med flyktningbakgrunn. Rundt én av fire sekundærflyttere flyttet til Oslo, én av fire flyttet fylkesinternt, mens to av fire flyttet til et annet fylke enn Oslo.

Særlig mange av dem som ble bosatt i Sogn og Fjordane, Nord-Trøndelag og Finnmark i 2009 flyttet til Oslo. 

Flere funn i rapporten:

  • Bofastheten ligger noenlunde stabilt rundt 80 prosent, med en sekundærflytterandel på rundt 20 prosent
  • Den største veksten i sekundærflytting har vært i Nord-Trøndelag 
  • Fortsatt blir flest boende i Oslo
  • Flere av dem som bosettes i sentrale bo- og arbeidsmarkedsregioner blir boende i en tilsvarende sentral region enn hva som er tilfellet for dem som bosettes i mindre sentrale regioner

Les mer og last ned rapporten hos SSB.

Fant du det du lette etter?