Tilskudd for enslige mindreårige ytterligere forsinket

Tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger ble dessverre ikke utbetalt i mai som tidligere forventet. Nytt planlagt utbetalingstidspunkt er medio juni.

Sist oppdatert: 2. juni 2017

Forsinkelsen gjelder den automatiske tilskuddsutbetalingen, det vil si det tilskuddet kommunene får for bosatte enslige mindreårige flyktninger som er folkeregistrert i kommunen per 1. januar 2017.

IMDi beklager ulempen dette medfører for kommunene. Vi kommer med nærmere informasjon når tilskuddet er klart for utbetaling.

For enslige mindreårige bosatt i år kan kommunene søke om tilskudd som før. Det samme gjelder enslige mindreårige som ble bosatt før 2017 og som bosettingskommunen ennå ikke har søkt om tilskudd for. IMDi behandler og utbetaler disse søknadene fortløpende.

Hvorfor forsinkelsen?

Fra i år er refusjonsordningen for utgifter til kommunale barnevernstiltak for enslige mindreårige asylsøkere og flyktninger lagt om til en fast tilskuddsordning. Tilskuddet er slått sammen med det særskilte tilskuddet kommunene mottar ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger.

På grunn av denne omleggingen må IMDi gjøre endringer i vårt saksbehandlingssystem. Det har ført til mer omfattende behov for testing enn tidligere antatt.

Les mer om denne tilskuddsordningen i rundskriv 02/2017: Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017.

Fant du det du lette etter?