Gode resultater for Tospråktesten

Gode kunnskaper i to språk er en forutsetning for å tolke. Den nye Tospråktesten som nå gis på Høgskolen i Oslo og Akershus tester ferdighetene til de som ønsker å jobbe som tolk.

Sist oppdatert: 27. juni 2017

I 2017 overtok Høgskolen i Oslo og Akershus ansvaret for det som tidligere var tospråklig sjekk for potensielle tolker (ToSPoT). Den nye prøven heter Tospråktesten, den er muntlig og stiller krav til norskkunnskaper på B2 nivå for å melde seg til test. 

I mai ble tilsammen 59 kandidater testet i språkene bengali, makedonsk, panjabi, portugisisk og vietnamesisk. Valg av språk var blant annet basert på Integrerings- og mangfoldsdirektoratets kartlegging av tolkebehov blant tolkeformidlere og store brukere av tolketjenester.

Bedre resultater

Den tidligere ToSPoT har en historisk gjennomsnittlig strykprosent på 67. Til sammenligning ligger strykprosenten etter første testrunde med Tospråktesten, og innføring av de nye kravene, på gjennomsnittlig 47 prosent. Dette kan tyde på at den nye ordningen virker slik IMDi hadde tenkt.

- Med overføring av den tospråklige testen til Høgskolen i Oslo og Akershus hadde vi flere mål. I tillegg til å styrke det tolkefaglige miljøet på høgskolen, samt forbedre kvaliteten og modernisere testen, ønsket vi å gjøre testen mer tilgjengelig for kandidatene og redusere strykprosenten, sier Liv Kolstad Zehouo, leder for Tolkeseksjonen i IMDi

Innføring av norskravet og påmeldingsavgift har redusert antall interessenter, men har samtidig gitt mer kvalifiserte kandidater til testen og høyere prosent oppmøte. Dette gjør at offentlige midler blir brukt på en mer fornuftig måte.

Flere og nye språk

Det blir ytterligere to runder med testing i år, i september og desember. Flere språk, herunder språk hvor det ikke finnes tolker i nasjonalt tolkeregister, vil få tilbud. Testtilbudet blir annonsert på Tolkeportalen.no og på HiOAs hjemmesider om kort tid.

Personer som har oppnådd tilfredsstillende resultater på Tospråktesten blir innkalt til kurset i tolkens ansvarsområde (TAO). Høsten 2017 blir det arrangert tre kurs, alle i Oslo. Foreløpige datoer er:

  • 1.-3. september
  • 13.-15. oktober
  • 15.-17. desember

Med gjennomført kurs blir man kvalifisert til kategori 5 i nasjonalt tolkeregister.

Bruk kvalifisert tolk

Bruk av kvalifisert tolk er en forutsetning for at det offentlige skal yte tjenester av god kvalitet til personer som ikke behersker norsk i tilstrekkelig grad. Er du ansatt i kommuner eller statlige etater og er i kontakt med personer som jobber som tolk uten å ha tolkefaglige kvalifikasjoner, kan du oppfordre dem til å melde seg på Tospråktesten.

Les mer om Tospråktesten hos Høgskolen i Oslo og Akershus.

Fant du det du lette etter?