Høysesong for tvangsekteskap

Hver sommer står noen unge i faresonen til å bli tatt med til utlandet og tvangsgiftet, kjønnslemlestet eller utsatt for andre alvorlige overgrep. Skoler, helsesøstre og barne- og familievern oppfordres til å følge nøye med.

Sist oppdatert: 12. juni 2017

Tidlig inngrep og forebygging er særlig viktig i denne typen saker, og man bør ha ekstra beredskap før sommerferien.

– Skolen møter elevene hver dag. Det er derfor viktig at lærere, helsesøstre og andre skoleansatte klarer å fange opp signaler som kan indikere at ungdommen ikke har det bra. Dette kan for eksempel være atferdsendring, eller merkbar bekymring og uro i forkant av ferier, sier direktør Libe Rieber-Mohn i IMDi.

Viktig å forhindre utreise ved alvorlig bekymring

I land i Midtøsten og andre områder er sikkerhetssituasjonen svært krevende. Å hjelpe personer ut av landet er risikofylt og ofte ikke mulig. I saker som gjelder barn og unge under 18 år er mulighetene for å bistå svært små. Derfor er det viktig å forhindre utreise ved alvorlig bekymring.

Talloversikt for IMDis arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet viser en økning i antall henvendelser. 56 av totalt 202 saker i 2016 til integreringsrådgivere ved Norges utenriksstasjoner i Amman, Islamabad, Ankara og Nairobi gjaldt personer etterlatt i utlandet. Samme år ga IMDis minoritetsrådgivere råd og veiledning i 21 saker om etterlatte eller personer som fryktet dette.

Hva kan du gjøre?

Justis- og beredskapsdepartementet, Barne- og likestillingsdepartementet og Kunnskapsdepartementet har samlet nyttige ressurser som du kan bruke hvis du er bekymret for noen unge du kjenner. Departementene har også gjort alle landets kommuner og fylkeskommuner oppmerksomme på dette i et eget brev.

Ved signaler om negativ sosial kontroll eller bekymring for en ungdom, bør du snakke med den det gjelder.

– Skoleansatte, elever som blir utsatt for negativ sosial kontroll, trenger dere! Det skriver minoritetsrådgiver Katarina Sirris Karantonis i en kronikk i Aftenposten.
Fant du det du lette etter?