Bedre resultater for introduksjonsprogrammet

I 2015 avsluttet 4132 personer introduksjonsprogram. 61 prosent av disse var i arbeid eller utdanning året etter. Det er en økning sammenlignet med tilsvarende resultater for de som avsluttet i 2014, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

Sist oppdatert: 21. desember 2017

Introduksjonsprogrammet er en obligatorisk ordning som kommunene tilbyr nyankomne flyktninger. Ordningen skal få flere raskt ut i arbeid og utdanning. Den nasjonale målsettingen er at 70 prosent skal være i arbeid eller utdanning ett år etter avsluttet introduksjonsprogram.

Hovedfunn fra statistikken

Som tidligere år varierer resultater etter kjønn, alder og kommune. Dette er status for de som avsluttet introduksjonsprogrammet i 2015 (per november 2016):

  • 61 prosent var i arbeid eller utdanning året etter. Dette er økning på tre prosentpoeng sammelignet med tilsvarende tall for de som avsluttet i 2014.
  • De yngste deltakerne går i større grad over i arbeid eller utdanning enn de eldste; Dette gjaldt 77 prosent av de mellom 20 og 24 år.
  • 71 prosent av mennene og 49 prosent av kvinnene var i arbeid eller utdanning. Forskjellen er desidert størst blant unge voksne mellom 25 og 39 år. 

Figuren under viser tilknytning til arbeid eller utdanning i 2016 for deltakere som avsluttet eller avbrøt introduksjonsprogrammet i perioden 2011-2015.

Henter figur...
Fant du det du lette etter?