Kvalifisering av flyktninger i Agder og Telemark – tall, tips og trender

I denne publikasjonen løfter IMDi Sør frem små og store smarte grep fra kommunene og andre fagmiljøer – eksempler som kan ha overføringsverdi uavhengig av geografi og kommunestørrelse.

Sist oppdatert: 4. april 2017

Publikasjonen presenterer også noen av funnene fra undersøkelser om kvalifisering av nyankomne flyktninger i Agder og Telemark i 2016, sett i lys av aktuell og kjent forskning på feltet.

Dette kan du få med deg:

  • Brukerperspektivet – hvor ble det av?
  • Kvinner og menn i introduksjonsprogrammet
  • Praksisplasser – nøkkelen til å lykkes med introduksjonsprogrammet? 
  • Tett oppfølging – hvor mange kan man følge opp på en god måte?
  • Ringvirkninger av tilsyn
  • Frivillighetens potensiale 
  • Smart grep – Frivillig fra dag 14!
Fant du det du lette etter?