Utbetaling av integreringstilskudd og tilskudd for enslige mindreårige

IMDi behandler kommunenes søknader om integreringstilskudd og særskilt tilskudd for enslige mindreårige fortløpende etter mottak. Kommunene må påregne en saksbehandlingstid på mellom 6-8 uker fra IMDi mottar søknaden til vi utbetaler tilskuddet.

Sist oppdatert: 19. desember 2017

Søknader mottatt i 2017 som på grunn av intern regnskapsfrist ikke har kommet til utbetaling i løpet av desember 2017, vil bli behandlet og utbetalt så snart det er praktisk mulig i 2018.

Fant du det du lette etter?